yıxmaq

Hörmətli Adnan Oktarın Kaçkar TV-dəki canlı reportajı (1 dekabr 2010)

 

ADNAN OKTAR: “Sən bizə həqiqəti mi gətirdin, yoxsa (bizimlə) oyun oynayanlardansan mı?” İbrahim (ə.s)-a deyirlər “Xeyr” dedi. Sizin Rəbbiniz göylərin və yerin Rəbbidir, onları Özü yaratmışdır və mən də buna şahidlik edənlərdənəm.” (Ənbiya surəsi, 55-56) Mən bundan əminəm deyir. “And olsun Allaha, sizlər arxanızı dönüb” Allaha and içir, “arxanızı dönüb getdikdən sonra, mən sizin bütlərinizə şübhəsiz bir tələ quracağam.” (Ənbiya surəsi, 57)  Yəni göz görə-görə açıq-aşkar etmərəm bunu deyir. Yəni üslubuyla edəcəyəm, amma bütün bütlərinizə tələ quracağam deyir. Anti bütdür, büt dağıdıcıdır. “Beləcə o, yalnız böyüklərindən başqa onları parça-parça etdi; bəlkə ona müraciət edərlər deyə.” (Ənbiya surəsi, 58) Bütün bütləri qırır. Mehdi (ə.s) nə edəcək? Bütün bütləri qıracaq. Amma İbrahim (ə.s) bütlərdən birini saxlayır. Bəzən bütlərdən biri və ya ikisi saxlanılar. “Ona bəlkə müraciət edərlər deyə” deyir. O da İslama xidmət məqsədiylə olar. “Bizim ilahlarımıza bunu kim etdi? Şübhəsiz o, zalımlardan biridir” dedilər.” Araşdırırlar, kim etdi bunu deyirlər, bütün bütlərimiz getdi, yerlə bir oldu deyirlər. “Özünə İbrahim deyilən bir gəncin bunları diliylə doladığını eşitdik” dedilər.” (Ənbiya surəsi, 60) Hər yerdə izah edir o zamanlar. O zaman radio-televiziya yox idi. İbrahim (ə.s) da bazarlarda,… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s.) dəlalət və azğınlıq qalalarını yıxacaq

“Dünyanı fitnə-fəsad, zülm və düşmənçilik bürüdükdə, hər tərəf talan edildikdə, DƏLALƏT VƏ AZĞINLIQ (DÜZ YOLDAN ÇIXARDAN) QALALARINI YIXMAQ, QARANLIĞI VƏ DAŞ ÜRƏKLƏRİ TÖVHİDLƏ (ALLAHIN BİRLİYİ, TƏKLİYİ), İNSANİYYƏTLİLİKLƏ VƏ ƏDALƏT NURU İLƏ İŞIQLANDIRMAQ ÜÇÜN ALLAH BÖYÜK İSLAHATÇISINI GÖNDƏRƏCƏK. (Əl Mehdiyyil Mevud, 1-ci cild, səh. 310)

cicek96