Yarpaq

600_f88da4915f

Yarpaqlar və “Qızıl nisbət”

Bizi əhatə edən bitkilərə, ağaclara baxanda, budaqlar və yarpaqları təsadüfi, dağınıq bir şəkildə düzülmüş olduqlarını düşünə bilərik. Halbuki, hər ağacda hansı budağın haradan çıxacağı və yarpaqların budaq ətrafındakı düzülüşləri, hətta çiçəklərin simmetrik formaları belə müəyyən sabit qaydalar və möcüzəvi ölçülərlə təyin olunmuşdur.

Bitkilər ilk yaradıldıqları gündən bəri bu riyazi qaydalara eynilə uyarlar. Yəni heç bir yarpaq və ya heç bir çiçək təsadüfən meydana çıxmaz. Bir ağacda neçə budaq olacağı, budaqların haradan çıxacağı, bir budaq üzərində neçə yarpaq olacağı və bu yarpaqların hansı nizamla yerləşəcəyi əvvəlcədən məlumdur. Həmçinin, hər bitkinin özünə xas budaqlanma və yarpaq düzülüş qaydaları vardır.

Elm adamları bitkiləri yalnız bu düzülüşlərinə görə təyin edib sinifləndirə bilirlər. Fövqəladə olan isə, məsələn, Çindəki bir qovaq ağacı ilə İngiltərədəki bir qovaq ağacının eyni ölçü və qaydalardan xəbərdar olmaları, eyni nisbətləri tətbiq edə bilmələridir. Hər bitkinin özünə məxsus riyazi hesablarla ən estetik formada yaradan, bütün bu estetikanın və qüsursuz hesablamalarla aparılan dizaynın sahibi, sonsuz elm sahibi olan Allahdır. Quranda da bildirildiyi kimi;

Göylərin və yerin səltənəti Ona məxsusdur. O, Özünə oğul götürməmişdir və səltənətində də şəriki olan yoxdur. O, bütün şeyləri xəlq etmiş və onlara münasib bir biçim vermişdir“. (Furqan surəsi, 2)

Bitki növünə görə… ardı...