xristian

Adnan Oktarın 27 yanvar 2011 Samsun Aks tv-dəki söhbətindən

ADNAN OKTAR: Nisa surəsi, 155, şeytandan Allaha sığınıram. “Onların öz sözlərini pozmaları, Allahın ayələrini inkar etmələri, peyğəmbərləri haqsız yerə öldürmələri və: “Ürəklərimiz örtülüdür” demələri səbəbiylə (onları lənətlədik.)”Kimləri lənətləyir Allah yəhudilərdən? Bax “onların öz sözlərini pozmaları” öz sözlərini pozurlar. Allahın endirdiyi sözləri pozurlar. “Allahın ayələrini inkar etmələri,” Tövratı dəyişdirirlər. “Peyğəmbərləri haqsız yerə öldürmələri” bir çox Peyğəmbəri haqsız yerə öldürdülər. Yəhya (ə.s)-ı, Zəkəriyya (ə.s)-ı və bir çox Peyğəmbəri şəhid etdilər. “Və: “Ürəklərimiz örtülüdür” demələri səbəbiylə (onları lənətlədik. )”Hansıları? Bunu edənləri. Bütün yəhudilərimi? Xeyr. Kim edirsə, onu. “Xeyr; Allah, inkarlarına görə ona (ürəklərinə) damğa vurmuşdur. Onların azı xaricində, inanmazlar.” Deməli, inananlar var. İnanmayanlar, onlar ayrıdır. Allah onları ayırır. “(Bir də) İnkar etmələri və Məryəmin əleyhində böyük böhtanlar söyləmələri,” Məryəm anamız haqqında çox çirkin böhtan atmaları. “Və: “Biz Allahın elçisi Məryəm oğlu Məsih İsanı, həqiqətən, öldürdük” demələrinə görə (onlara belə bir cəza verdik.) Halbuki, onu öldürmədilər” İsa Məsihi öldürmədilər. “Və onu asmadılar.” “Ma katalehu” deyir, Allah ayədə. “Amma onlara (onun) bənzəri göstərildi.” Təşbeh edildi, göstərildi. “Həqiqətən, onun haqqında anlaşılmazlığa düşənlər,” hələ də anlaşılmazlıq içindədirlər.

“Qəti bir şübhə içindədirlər” deyir, Allah. Qərar verə bilmirlər. “Onların bir zənnə uymaqdan başqa  heç bir məlumatları yoxdur.” Yox, “İsa… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) yəhudilərə Tövratla, xristianlara da İncillə hökm edəcək

Cabir ibn Yezid əl-Cofi, İmam Məhəmməd Baqirdən rəvayət edir:“…Hz. Mehdi (ə.s)-ın hz. Mehdi (ə.s) deyə adlandırılmasının səbəbi budur ki, gizli bir işə doğru istiqamətləndiriləcək, Tövrat və digər səmavi kitabları Antakyada bir mağaradan çıxardacaq və YƏHUDİLƏR ARASINDA TÖVRATLA, XRİSTİANLAR ARASINDA İNCİLLƏ HÖKM EDƏCƏK.” (əl-Mehdiyy-il Mev’ud, 1-ci cild, səh. 254-255)

 

“Ona hz. Mehdi (ə.s) deyilməsinin səbəbi – Şamda olan dağlardan birinə yönəlməsidir. Oradan (HƏQİQİ) TÖVRAT KİTABLARINI ÇIXARACAQ, YƏHUDİLƏRƏ QARŞI DƏLİL GƏTİRƏCƏK.”  (Suyuti, əl-Havi li’l Feteva, II. 81)


R0340

Harun ibn Maruf; Zamra ibn Rabiyədən, Abdullah ibn Şevzəbdən rəvayət edir: “Şübhəsiz ki, hz. Mehdi (ə.s), “Mehdi (ə.s.)” deyə adlandırılmışdır. Çünki O, Şam dağlarından bir dağa doğru hidayət olunar (istiqamətləndirilər), “TÖVRAT” KİTABLARINI (DƏRİLƏRİNİ) ORADAN ÇIXARDAR VƏ ONLARA ƏSASLANARAQ YƏHUDİLƏRLƏ MÜZAKİRƏ EDƏR VƏ (NƏTİCƏDƏ) BİR DƏSTƏ YƏHUDİ ONUN ƏLİYLƏ MÜSƏLMAN OLAR.

http://www.ahirzaman.net/mehdi_ahirzaman07.html#81

 Ona “Mehdi (ə.s)” deyilməsinin səbəbi budur; o, yəhudilərin həcc etdiyi Şam dağlarından bir dağın içindəki TÖVRATA DAİR KİTABLARI ÇIXARAR VƏ YƏHUDİLƏRDƏN BİR CAMAAT ONUN ƏLİYLƏ MÜSƏLMAN OLAR.   (Celaleddin SuyutininTasnifinden Hadisler, AhirZaman Mehdisinin Alametleri, Müellif Ali bin Hüsammeddin elMuttaki, Kahraman Neşriyat Kitabevi, səh. 77)

 

R0370Peyğəmbərimiz hz. Məhəmməd (s.ə.v) Axırzamanda gələcək hz. Mehdi (ə.s)-ın Tövratı açıqlayacağını bildirir. Allahın izniylə… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) Quran ilə hökm edəcəkdir

“Həzrətləri (Hz. Mehdi (ə.s)) Tövratı və digər Kitabları, Antakyada bir mağaradan çıxaracaq və Tövrat əhlinə Tövrat ilə, İncil əhlinə İncil ilə, Zəbur əhlinə  Zəbur ilə və Quran əhlinə Quran ilə əmr edəcəkdir. Yer üzünün üzərində və altında tapılan bütün xəzinələr onun üçün bir araya gətiriləcək. Sonra belə deyəcək, ‘Ey İnsanlar! Dostluqlarınızı pozduğunuz, yer üzündə qan axıtdığınız və Allahın haram buyurduğu işlər etdiyiniz  şeyə gəlin. Sonra onlara indiyə qədər heç verilmədiyi qədər bir zənginlik verəcəkdir.”

[Kamalud Din, Biharül Envar]

A0054