xilaskar

Adnan Oktarın Kaçkar Tv-dəki canlı reportajı (1 fevral 2011)

Şeytandan Allaha sığınıram. Ənam surəsi, 43 “Onlara çətin əzabımız gəldiyi zaman yalvarmaları lazım deyildi mi? Amma onların ürəkləri qatılaşdı, şeytan onların etdiklərini cazibədar və bəzəkli göstərdi”. Dünyanın hər yerində  insanlar əzab çəkirlər və çox çətin əzablar çəkirlər. Bax, Allah nə deyir? “Əzabımız gəldiyində yalvarmaları lazım deyildi mi”. Ya Rəbbi, bizə Mehdi (ə.s)-ı göndər, İsa Məsih (ə.s)-ı göstər, İslam Birliyini meydana gətir demələri lazım idi. Bizim günahlarımızı bağışla demələri lazım idi. “Amma onların ürəkləri qatılaşdı və şeytan onlara etdiklərini cazibədar və bəzəkli göstərdi. Deyərkən özlərinə xatırladılan unutduqlarında onların üzərinə hər şeyin qapılarını açdıq. Elə ki, özlərinə verilən şeyləri sevincə qapılıb təkəbbürlənincə onları tutduq. Artıq onlar ümidləri suya düşənlər oldular” deyir. Və yağış kimi bomba yağdırır, göydən yağış kimi fəlakət yağır. Qasırğalar olur, zəlzələlər olur. Zəlzələlər 1980-dən sonra fövqəladə artdı, qasırğalar fövqəladə artdı. Hər cür fəlakət fövqəladə artdı, iqtisadi böhran fövqəladə artdı. Bütün bunlardan insanlar ibrət götürməzlərsə, bu, çox anormal bir hərəkət olar. İbrət götürüb, Allaha dua edəcəklər. Ya Rəbbim, bizə xilaskarımızı göndər, qurtuluşumuzu göndər, bizə hidayət ver, başımıza bir vəli göndər, Mehdi (ə.s)-ı göndər, İsa Məsih (ə.s)-ı göndər, Türk İslam Birliyi meydana gəlsin, İslam Birliyi meydana gəlsin, qurtuluşa çataq demələri lazımdır, inşaAllah.

 

Hz. İsa (ə.s)-ın gəlməyəcəyini söyləyənlərin bu səhv düşüncədə olmaqlarının bir səbəbi  də, İslamda bir xilaskar gözləntisi olmadığı iddiasıdır.

Allah tarix boyu insanlara göndərdiyi peyğəmbərlər vasitəçiliyi ilə doğru yolu göstərmişdir. Bəzən də insanların din əxlaqından uzaqlaşdıqları, pozulma və degenerasiyanın yayıldığı dövrlərdə Rəsul hökmündə təbliğ edənlər göndərərək insanları qaranlıqdan işıqlığa çıxartmışdır. Hər əsrin əvvəlində bir mücəddidin gələcəyi hədislərdə belə xəbər verilir:

Əbu Hüreyrənin rəvayətinə görə, Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurmuşdur:
“Həqiqətən Əziz və Cəlil olan Allah HƏR ƏSRİN ƏVVƏLİNDƏ bu ümmətin dinini bidatlardan (dinin əslində olmayan sonradan əlavə edilmiş batil inanclardan) təmizləyən, yeniləyən (elm sahibi) bir şəxs göndərər.” (Sünen-i Ebu Davud, 5/100)

İmam Rəbbani Həzrətləri isə belə deyir:

“HƏR ƏSRİN ƏVVƏLİNDƏ  bu ümmətin din alimlərinin arasından BİR MÜCƏDDİD ÇIXACAQ və şəriəti (Quran əxlaqı və fəziləti ilə Peyğəmbərimizin (s.ə.v) sünnəsini) canlandıracaq. (Mektubat-ı Rabbani, 1/520)

Necə ki, Quranda da, darlıq və çətinlik içində olan insanların Allaha, onlar  üçün bir xilaskar  və qoruyucu göndərməsi üçün dua etdikləri xəbər verilmişdir:

Sizə nə olub ki, Allah yolunda və: “Ey Rəbbimiz! Bizi əhalisi zalım olan bu şəhərdən çıxart, bizə Öz tərəfindən bir himayəçi təyin et, bizə Öz tərəfindən bir yardımçı təyin et!” – deyən zəif kişilər, qadınlar və uşaqlar uğrunda vuruşmursunuz? (Nisa Surəsi, 75)… ardı...