Tövbə surəsi 87 88 89 94

Tövbə surəsi 87, 88, 89, 94-cü ayələrinin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Tövbə surəsi, 94-cü ayədə Allahu Təala buyurur: “Yanlarına qayıtdığınız zaman onlar sizdən üzr istəyərlər”. Münafiqlər bolluca üzr istəyərlər. Buna çox diqqət yetirmək və aldanmamaq lazımdır. “De ki: “üzr istəməyin, onsuz da sizə inanmayacağıq”. Münafiqlərə qəti şəkildə inanmaq olmaz. Münafiqlər yalançı və saxtakardırlar. “Allah sizin işlərinizdən bizi xəbərdar etmişdir”. Təbii ki, Allah peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə vəhylə bildirir. “Sonrakı əməllərinizi Allah da görəcək, Onun Elçisi də”. Sonra isə qeybi və aşkarı Bilənin hüzuruna qaytarılacaqsınız”, yəni açığı, gizlini, hər şeyi bilənin hüzuruna qaytarılacaqsınız. “O da sizə nə etdiklərinizi xəbər verəcəkdir!”. Baxın nə gözəldir, əlhəmdülillah.

Allahın hər şeyin intiqamını alınacağını bilmək müsəlmanlar üçün çox gözəldir. Ən hiyləgər, ən gizli rəftarın belə mütləq intiqamı alınar, Allah heç kəsi özbaşına buraxmır. Allah hər anormal, haqsız, hiyləgər rəftarın qarşılığını verər. Onun üçün müsəlmanın ürəyi çox rahat olmalıdır. İçində bir narahatlıq olmamalıdır.  Allah “axirətdə intiqam alacağını” söyləyir, lakin heç kimin bilmədiyi bir sirr verir: Allah küfrdən intiqam alarkən müsəlmanların sevinəcəyi şəkildə intiqam alar. “Onlar taxtlarına söykənərək onların hallarına gülür”. Allah onları (münafiqləri, inkarçıları) alçaldır, yəni onları müxtəlif gülünc hallara salır. Allah eqoistləri, özünü böyük sananları müsəlmanların şiddətli gülüşünə səbəb olacaq şəkildə… ardı...