Tövbə surəsi 28

Hörmətli Adnan Oktarın 23 iyul 2013-cü ildəki söhbətindən Tövbə surəsi ilə bağlı izahları.

ADNAN OKTAR: “Ey iman gətirənlər! Həqiqətən də, müşriklər murdardırlar. Odur ki, özlərinin bu illərindən sonra Məscidülharama yaxınlaşmasınlar. Əgər kasıblıqdan qorxursunuzsa, bilin ki, Allah istəsə, Öz lütfündən bəxş etməklə sizi varlandırar. Həqiqətən, Allah Biləndir, Müdrikdir.”

Tövbə surəsində “inanmayanların ancaq bir murdar olduğunu” bildirir Allah. Yaxşı, bu ifadəyə görə inanmayanlar kimi dəvət edəcək?” deyir. Özünün təhqir edildiyini fikirləşir.

DİDƏM ÜRƏR: Bəli onu əvvəlcədən yazmışdı, həmişə bunu fikirləşir, inkar edənlərə aid bir üslubdur.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınırıq, Allah ayədə deyir: “Ey iman gətirənlər! Həqiqətən də, müşriklər murdardırlar. Odur ki, özlərinin bu illərindən sonra…” Diqqət edin, “…bu illərdən sonra artıq Məscidülharama yaxınlaşmasınlar…”-deyir Allah. Niyə? Çünki orada pis hərəkətlər edirlər. Pis hərəkətlər deyəndə nə nəzərdə tutulur? Yəni, cinayət edirlər, adam öldürürlər, mömin xanımları, uşaqları qaçırırlar, vəhşilik edirlər. Pis iş etdiklərinə görə, Allah nə etdiklərini bildirir. Yoxsa Allah müşriklər üçün digər ayədə: “onlar sizə bir əmanətdir”-deyir. “Siz onların can təhlükəsizliyini təmin edin” yəni yeri gələndə canınız, təhlükəyə belə atmalısınız, can əziz deyilmi? “Canınızı təhlükəyə ataraq onları alın, etibarlı yerə qədər aparın”-deyir Allah. Yəni, “can təhlükəsizliklərini təmin edin, can təhlükəsizliklərini təmin etdiyinizə əminsinizsə, sonra… ardı...