Tövbə surəsi 26

Tövbə surəsinin 26-cı ayəsində keçən”Allah Öz Peyğəmbərinə və möminlərə arxayınlıq və rahatlıq nazil etdi…”ifadəsinin əbcəd dəyəri 1988 və 2058-ci illərini verir

Allah Öz Peyğəmbərinə və möminlərə arxayınlıq və rahatlıq nazil etdi, sizin görmədiyiniz orduları endirdi və inkar edənləri əzablandırdı. Bu, inkarçıların cəzasıdır.”(Tövbə surəsi, 26)          

Summə ənzəlallahu səkinətəhu ala rəsuluhi və aləl mumininə və ənzələ cunudən ləm tərəv ha və azzəbəlləzinə kəfəru və zalikə cəzaul kafirin(kafirinə).

Allah Öz Peyğəmbərinə və möminlərə arxayınlıq və rahatlıq nazil etdi…”

Summə ənzəlallahu səkinətəhu ala  rəsuluhi və aləl mömininə

Summə   ənzələ  Allahu səkiynətəhu   ala   resulihi   və   ala

540     +    88   +    66   +      545       +  110 +   301   +  6 + 110 +

580     +    88   +    96   +      545       +  110 +   301   +  6 + 110 +

əlmuminiynə

222   =  1988 (Şəddəsiz)

222   =  2058 (Şəddəli)

Şəddəsiz : 1988

Şəddəli : 2058

3%20(2)