televiziya

“HZ. MEHDİ (Ə.S) ZÜHUR EDƏNDƏ Allah iman edənlərin üzərində elə görmə və eşitmə gücləri təcəlli etdirərki, ARADA BİR POÇTALYON OLMADAN HZ. MEHDİ (Ə.S) OLDUĞU YERDƏN BÜTÜN DÜNYAYA SƏSLƏNƏR, ONLAR DA ONU EŞİDƏR, HƏTTA GÖRƏRLƏR.” (MuntakabEl Ezhar, səh. 483)   

 

Hədisdə hz. Mehdi (ə.s)-ın ortaya çıxdığı dövrdə ünsiyyətin asanlaşmasıyla, dərhal görünüş ilə səsin çatdırıldığı televiziyalara və internetə diqqət çəkilmişdir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın dünya səviyyəsində təbliğ edəcəyi; danışıqlarının və görünüşlərinin hər kəsə asanlıqla çata biləcəyi izah edilir.

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın internet, televiziya və radio yoluyla təbliğini dünyanın dörd bir tərəfinə çatdıracağına və bu şəkildə dünya səviyyəsində tanınacağına bağlı digər hədisləri <http://hazretimehdi.com/internet.html> hissəsindən əldə edə bilərsiniz.

R0338

 

Hz. Mehdi (ə.s) dünya səviyyəsində təbliğ edərək insanların hidayətinə vəsilə olacaq

Mehdi (ə.s)ALOVLU HİDAYƏT MƏŞƏLİYLƏ ALƏMDƏ GƏZƏR və salehlər kimi yaşayar.   (əl-Mehdiyy-il Mev’ud, c: 1, s: 281-282 və 266 və 300.)

 

Hədisdə bəhs olunan “…ALOVLU HİDAYƏT MƏŞƏLİYLƏ ALƏMDƏ GƏZƏR…” ifadəsi üç xüsusiyyəti birdən ehtiva R0279edir. Bu xüsusiyyətlərdən

  • birincisi; “alovlu məşəl” ifadəsinin işarəli mənada işıq saçan bir vasitəyə diqqət çəkməsi,

 

  • ikincisi“hidayət” ifadəsinin bu vasitənin insanların hidayətinə vəsilə olması və

 

  • üçüncüsü də; “aləmdə gəzər” ifadəsinin hz. Mehdi (ə.s)-ın bu vasitə vəsiləsiylə bütün dünyaya çatacağına diqqət çəkməsidir.

 

Bu üç xüsusiyyətə birdən diqqət olunanda Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bu hədisində bildirdiyi “alovlu hidayət məşəli”nin televiziya, internet və peyk üzərindən edilən nəşrlərə işarə etdiyi açıqca görülür. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in digər hədislərində açıqca ifadə etdiyi kimi hz. Mehdi (ə.s) İstanbulda olacağına görə, “aləmdə gəzməsi” də ancaq etdiyi təbliğin, imani fəaliyyətlərin televiziya, internet və peyk vəsiləsiylə bütün dünyaya yayılması şəklində olacaq. Bütün bu dəlillər işığında hz. Mehdi (ə.s)-ın mükəmməl təbliğini TELEVİZİYA, İNTERNET və PEYK VASİTƏSİLƏ dünya səviyyəsində reallaşdıracağı və bu şəkildə insanların hidayətinə vəsilə olacağı aydın olur.