tanınmaq

Dövrümüzdən 1400 il əvvəl, Peyğəmbərimiz (s.ə.v), Allahın lütfü ilə, özündən tam 14 əsr sonra yaşayacaq bir “hidayət öndəri” haqqında mükəmməl dərəcədə heyrətləndirici təfərrüatlar vermişdir. Bu hidayət öndəri, Axırzamanda ortaya çıxacağı və bütün yer üzünə İslam əxlaqını hakim edəcəyi müjdələnən, bütün müsəlmanların böyük sevgi, məhəbbət və həsrətlə gözlədiyi hz. Mehdi (ə.s)-dır.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində, ondan sonrakı əsrlərdə reallaşacaq hadisələri, həm də insanlar haqqında bu qədər çox və bu qədər təfərrüatlı məlumatları xəbər verən başqa heç kim yoxdur. Hədislərdə, hz. Mehdi (ə.s) ilə yanaşı hz. İsa (ə.s)-ın da Axırzamanda yer üzünə ikinci dəfə gələcəyi və dəccalın da ortaya çıxacağı xəbər verilmişdir. Ancaq, nə hz. İsa (ə.s), nə də dəccal haqqında, hz. Mehdi (ə.s) qədər heyrətləndirici və ətraflı məlumatlar verilməmişdir.

Hədislərdə, hz. Mehdi (ə.s)-ın əxlaqı, həyatı və edəcəyi fəaliyyətləri kimi, fiziki xüsusiyyətləri haqqında da inanılmaz dərəcədə ətraflı məlumatlar verilir. Bunların hamısına birlikdə baxanda, bu xüsusiyyətlərin hər hansı bir insanda cəmləşməyi qeyri-mümkün olacağı aydın olur.

 

Bu vəziyyət, eyni zamanda da müsəlmanların hz. Mehdi (ə.s)-ı ən düzgün şəkildə tanıyıb analiz edə bilmələrinin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu bildirir. Zühuru olduqca yaxın bir vaxtda gözlənilən hz. Mehdi (ə.s) ilə qarşılaşanda, inşaAllah bütün müsəlmanlar, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində hz. Mehdi (ə.s)-ın fiziki xüsusiyyətləriylə əlaqədar olaraq deyilən bütün heyrətverici,… ardı...

 

 

Hz. Mehdi (ə.s) Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in onun haqqında etdiyi təriflərlə tanınacaq

Hz. Mehdi (ə.s) imanı, zadəganlığı, heybəti, təmkini, nəcib davranışları, gözəl əxlaqı, heç kimdən hədiyyə almaması, əksinə hədiyyəni paylayan olması, bütün insanlara İslamı heç bir ödəniş istəmədən təbliğ etməsi, etdiyi Qurani xidmətlərdən heç bir şəkildə qarşılıq gözləməməsi və hər rəftarıyla İslama faydalı olmasıyla tanınacaq. Müsəlmanlar, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in onun haqqında bildirdiyi bu fəzilətlərini hər yerdə danışacaqlar və bu da hz. Mehdi (ə.s)-ın tanınmasında ayrı bir sübut meydana gətirəcək.

 

Əbul Carud deyərki: İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalama: “… İMAM (HZ. MEHDİ (Ə.S)) NƏ İLƏ TANINAR?” deyə soruşanda belə buyurdu: HİDAYƏVƏ HEYBƏTİ İLƏ VƏ ALİ MƏHƏMMƏDİN, ONUN (HZ. MEHDİ (ə.s)-IN) FƏZİLƏTLƏRİNİTƏSDİQİ İLƏ.”   (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 284)

 

Həris ibn Muğayre-i Nasrı deyərki: İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalama, “İMAM (HZ. MEHDİ… ardı...

 

Hz. Mehdi, heybəti və təmkini ilə tanınacaq

Həris ibn Muğayrə-i Nəsri deyir ki: İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalama: “İmam (hz. Mehdi (ə.s)) nə ilə tanınar?” deyə soruşulduqda belə buyurdu:

 

 HEYBƏT VƏ TƏMKİNİ İLƏ. 

 

“Başqa nə ilə tanınar?”

 

Həmçinin, halal və haram ilə, XALQIN ONA OLAN EHTİYACI İLƏ VƏ ONUN HEÇ KƏSƏ MÖHTAC OLMAMASINDAN tanınar, onun yanında Rəsulullah (s.ə.v)-in silahı (qılıncı) olar.”

 

Əbul Carud deyir ki: “İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalama: Əhli-beytdən olan  imam (hz. Mehdi (ə.s)) nə ilə tanınar? deyə soruşduqda belə buyurdu: “HİDAYƏT VƏ HEYBƏTİ İLƏ və Ali Məhəmmədin onun fəzilətlərini təsdiqi ilə.”

 

http://www.al-shia.org/html/tur/books/book1/021.htm#link20

R0164(1)