tanımamaq

Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) zamanın imamını tanımadan ölən şəxsin cahiliyyət ölümü üzərinə olmuş olacağını söyləmişdir

Fuzeyl ibn Yesar, İmam Məhəmməd Baqirin belə buyurduğunu deyir: “Hər kim zamanının imamını tanımadan ölsə, cahiliyyət ölümü üzərinə olmuş olar və hər kim imamını tanısa, Qaim (Hz. Mehdi) əleyhissalamın zühurunun tez və ya gec olması onun üçün fərq etməz. Hər kim imamını tanıyaraq ölsə, Qaim (Hz. Mehdi) əleyhissalamın çadırında olanlar kimidir. “ (Qeybətul Numanı, səh. 407)

clip_image002

 

Bir müddət heç kəs onun Hz. Mehdi (ə.s) olduğunu bilməyəcəkdir

İmam Sadiq (ə.s) belə buyurur: BU İŞİN SAHİBİNİN (HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN), YUSİF (Ə.S)-A BƏNZƏRLİYİDİR. ÇÜNKİ YUSİF (Ə.S) QARDAŞLARINI TANIMIŞDI, ANCAQ QARDAŞLARI ONU GÖRDÜKLƏRİ ZAMAN, O ÖZÜNÜ TANIDANA QƏDƏR ONU TANIYA BİLMƏMİŞDİLƏR … HALBUKİ O [HZ. MEHDİ (Ə.S)], ONLARIN BAZARLARINA GEDİB GƏLƏR. YIĞINCAQLARINDA XALÇALARININ ÜZƏRİNƏ AYAQ BASAR. ALLAHIN İCAZƏSİ İLƏ ÖZÜNÜ TANIDANA QƏDƏR ONLAR ONU (HZ. MEHDİ (Ə.S)-I) TANIMAYACAQLARDIR. (Mucəm-ul Əhadisi İmam Mehdi cild: 3)

1301068881_cennet-bahcesi-gibi