Taha surəsi 90-91 93 97

Taha surəsi, 90-91, 93, 97-ci ayələrinin təfsiri

ADNAN OKTAR: “Bundan əvvəl (Musa Tur dağından qayıtmamışdan) Harun onlara demişdi: “Ey qövmüm! Siz bununla ancaq sınağa çəkildiniz. Həqiqətən, sizin Rəbbiniz Mərhəmətli Allahdır. Mənə tabe olun və əmrimə itaət edin! Onlar: “Musa yanımıza qayıtmayınca biz ona sitayiş etməkdən əl çəkməyəcəyik!” – dedilər”. Yəni qlobal inanclar, insanların yaratdığı inanclar, “biz bunlara bağlı olacağıq” deyirlər. Bax,  hz. Musa (ə.s) qardaşına deyir ki: “Niyə arxamca gəlmədin? Niyə əmrimdən çıxdın?”. “Dedi ki: Ey anamın oğlu! Saqqalımdan, saçımdan tutma”. Buradan aydın olur ki, Harun (ə.s)-ın saqqalı və saçı uzun olub. Saqqallının, saçının uzun olduğu aydın olur.

“Doğrusu, mən sənin: “İsrail oğullarını bir-birindən ayırdın, sözümə baxmadın!” – deyəcəyindən qorxdum”― baxın “İsrailoğulları arasında ayrılıq saldın”, İsrailoğulları kimlərdir? O dövrün müsəlmanları idi. Ayrılıq çıxarmaması üçün nə qədər də ciddi yanaşır, görürsənmi? “Sözümə baxmadın!” – deyəcəyindən qorxdum. Musa dedi: “Məqsədin nə idi, ey Samiri?”. “Dedi ki: “Mən onların görmədiklərini gördüm”. “Müsəlmanların görmədiklərini gördüm” deyir. “O dedi: “Mən onların görmədiklərini gördüm. Mən o elçinin ləpirindən (Cəbrailin atının ayağı dəydiyi yerdən) bir ovuc torpaq götürdüm və onu bəzək əşyalarının üstünə atdım. Nəfsim məni buna sövq etdi”. (Nəfsim bu işi mənə xoş göstərdi, mən də ona uydum).”

Yəni Allahın hökmünü dəyişdirir… ardı...