Taha surəsi 130

Adnan Oktarın dekabr 2010-ci il tarixli Kaçkar Tv canlı müsahibəsi

Adnan Oktar: Taha surəsini açdım. 130-cu ayə. Şeytandan Allaha sığınıram, “Onların dediklərinə səbir et”. Demək ki, küfr bir şey söylədikdə səbirli olacağıq. Yağış kimi olacaq, o bir Rəhmani gözəllikdir. Səbir etdikcə, İslam inkişaf edər. Mehdiyyətə əgər hücum olmasa, mehdiyyət necə inkişaf etsin? Mənə bunu bir izah etsinlər. Xeyr, başqa cür olur deyənlər mənə bir izah etsinlər. Kimsə Risalə-i Nurda Bədiüzzamanın ifadələrini dəyişdirəcək ki, biz onları çığırda-çığırda doğruya gətirək. Yüz ili çıxaracaq, adam üç yüzü əlavə edəcək, mehdiyyət şahlanacaq. Məndən yüz il sonra deyəcək Bədiüzzaman, adam onu çıxaracaq, mehdiyyət şahlanacaq. Oradan bir fövqəladəlik olduğu aydın olar. Qarşı çıxılmırsa, Mehdi (ə.s)-a müqavimət göstərən yoxdursa, necə mehdiyyət imiş bu? Müqavimət yox, çaqqallar yox, yarasalar yox, xurafatçılar yox, mürtəcelər yox, saxtakar dəstəsi yox, lakin mehdiyyət də irəliləyir. Bu olmaz. Mehdiyyət onları əzə-əzə irəliləyən sistemə deyilir. Bunlar olmadısa, mehdiyyət olmaz.

 

Adnan Oktarın Kaçkar Tv-dəki canlı reportajı (15 dekabr 2010)

 

Adnan Oktar: Taha surəsi, 130-cu ayə;  Şeytandan Allaha sığınıram, “Bu halda onların söylədiklərinə qarşı səbirli ol,” deməli, küfr bir şey söylədiyində səbirli olacağıq. Yağış kimi olacaq, o bir Rəhmani gözəllikdir. Səbir etdikcə, İslam yayılar. Əgər mehdiyyətə hücum olmasa, mehdiyyət necə inkişaf etsin, mənə izah etsinlər. Xeyr, belə olar deyin, mənə bir izah edin. Adam, Risalə-i Nurda Bədiüzzamanın ifadələrini dəyişdirəcək ki, biz onları çığırda-çığırda açıqlayaq. Yüz ili çıxaracaq, adam üç yüzü əlavə edəcək, mehdiyyət şahlanacaq. Bədiüzzaman məndən yüz il sonra deyəcək, adam onu çıxaracaq mehdiyyət şahlanacaq. Oradan bir fövqəladəlik olduğu aydın olar. Müqavimət göstərilmirsə, Mehdi (ə.s)-a müqavimət göstərən yoxdursa, bu necə mehdiyyətmiş? Müqavimət yox, çaqqallar yox, yarasalar yox, xurafatçılar yox, mürtəcelər yox, saxtakar dəstəsi yox, lakin mehdiyyət də irəliləyir. Mehdiyyət onları əzə-əzə irəliləyən sistemə deyilir. Bunlar olmadı mı, mehdiyyət olmaz.

 

Taha surəsi, 130-cu ayənin təfsiri

ADNAN OKTAR: Taha surəsi, açdım Taha surəsi gəldi. 130-cu ayə; Şeytandan Allaha sığınıram. ” Onların dediklərinə səbir et.” deməli küfr bir şey söylədiyində səbirli olacağıq. Yağış kimi olacaq, o bir Rəhmanı gözəllikdir. Səbir etdikcə, İslam inkişaf edər. Mehdiyyətə əgər hücum olmasa, Mehdiyyət necə inkişaf etsin? Mənə bir başa salsınlar. Xeyr, belə olar deyin də mənə bir izah edin. Risaləi Nurda adam, Risaləi Nurda Bədiüzzamanın ifadələrini dəyişdirəcək ki, biz onları dəfələrlə gündəmə gətirək. Yüz ili çıxaracaq, adam üç yüz ili əlavə edəcək. Mehdiyyət şahlanacaq. Məndən yüz il sonra deyəcək Bədiüzzaman, adam onu ​​çıxaracaq Mehdiyyət şahlanacaq. Oradan bir möhtəşəmlik olduğu aydın olar. Müqavimət yoxdursa, Mehdi (ə.s)-a müqavimət göstərən adamlar yoxdursa necə Mehdiyyətmiş olur bu? Müqavimət yox, it qurd yox, çaqqallar yox, yarasalar yox, xurafatçılar yox, mürtəcilər yox, saxtakarlar yox, lakin Mehdiyyət də irəliləyir. Mehdiyyət onları əzə əzə irəliləyən sistemə deyilir. Bunlar olmasa, Mehdiyyət olmaz.

 images (5)