Taha surəsi 114-115

Adnan Oktarın Kaçkar Tvdəki canlı reportajı (29 dekabr 2010)

 

Adnan Oktar: Taha surəsi, şeytandan Allaha sığınıram. 114-cü ayə; “Haqq olan, tək hökmdar olan Allah Ucadır. Onun vəhyi sənə gəlib-tamamlanmadan əvvəl, Quranı (oxumada) tələsmə və de ki: “Rəbbim, elmimi artır.” Müsəlmanlar da, elmlərinin artması üçün Allaha dua edəcəklər. “Rəbbim, elmimi artır” deyəcəklər. Biz də Allaha deyirik; “Rəbbim, elmimi artır”. “Quranı (oxumada) tələsmə” deməli, Quran oxunarkən düşünərək, təfəkkür edərək, yavaş-yavaş oxumaq lazımdır, anlayaraq. “And olsun, Biz bundan əvvəl Adəmə əhd vermişdik, lakin o, unutdu. Biz onda qətiyyət görmədik.” Adəm (ə.s)-da Allah iki şeyə diqqət çəkir. Bir, verdiyi sözü unutması, iki qətiyyətli olmaması. Qətiyyət görmədik, Allah deyir. Müsəlmanın yaddaşı çox güclü olacaq, diqqəti çox iti olacaq, ikincisi qərarlı olacaq. Dini yaymada, İslam Birliyində, Türk-İslam Birliyində, Allahı sevmədə, Allah qorxusunda, Qurana xidmətdə qərarlı olacaq, heç bir şəkildə diqqəti dağılmayacaq, inşaAllah.

 

Adnan Oktarın Kaçkar TV – dəki canlı reportajı (29 dekabr, 2010-cu il)

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınaram. Allah, Taha surəsi, 114-cü ayədə belə buyurur:Haqq Hökmdar olan Allah ucadır! Onun ayələrinin vəhyi sənə tamamlanmayınca Quranı oxumağa tələsmə və: “Ey Rəbbim! Elmimi artır!” – de Müsəlmanlar da elmlərinin artması üçün Allaha: “Ey Rəbbim! Elmimi artır!”- deyə belə dua etməlidirlər. Biz də Cənabı Allaha belə dua edirik: “Ey Rəbbim! Elmimi artır!”  Quranı oxumağa tələsmə“-deyir Allah. Deməli, Quranı düşünərək, fikirləşərək, yavaş-yavaş və anlayaraq oxumaq lazımdır. 115-ci ayədə isə Allah deyir:  Bundan əvvəl Adəmlə də əhd bağlamışdıq. Lakin o, əhdi unutdu və Biz onda əzm (qərarlılıq) görmədik“.  Allah, Adəm (ə.s.)-da iki şeyə diqqət çəkir. Birinci, verdiyi sözü unutması, ikincisi isə əzm (qərarlılıq) göstərməməsidir.Əzm görmədik”- deyir Allah. Müsəlmanın yaddaşı çox güclü olmalı, diqqəti çox iti olmalı, bir də qərarlı olmalıdır. Dini yaymaqda, Türk-İslam Birliyini istəməkdə, Allahı sevməkdə, Allah qorxusunda, Qurana xidmətdə qərarlı olmalı, heç bir şəkildə diqqəti dağılmamalıdır, inşaAllah.

1