suallar

 Nur tələbəsi qardaşlarımızdan cavabını öyrənmək istədiyimiz suallar

1. Dünyanın gələcəyində 1400 İL SONRA GƏLƏCƏK BİR HƏQİQƏTİ əsrlərində QARİB (yaxın) ZƏNN ETMİŞDİRLƏR. (Sözler, s. 318)

• Ustad Səid Nursi Həzrətləri “dünyanın gələcəyində hicri 1400 il sonra gələcək bir həqiqət” deyərkən, sizcə, Ustad hicri 1400-cü ildəki hansı həqiqətə diqqət çəkir?
• Yaşadığı zamanı hicri 1300 olduğuna görə burada özündən bir əsr sonranı işarə edərək hicri 1400-cü ildə də zühur edəcək hz. Mehdi (ə.s)-ı nəzərdə tuturmu?

 


2
. HƏQİQİ GÖZLƏNİLƏN VƏ BİR ƏSR SONRA GƏLƏCƏK O ŞƏXS belə bu zamanda gəlsə…  (Kastamonu Lahikası, s. 57) 

 

 • Hz. Mehdi (ə.s)-ın hicri 1400-cü ildə gələcəyi Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən bir çox hədislə bildirilmişdir.
Ətraflı məlumat üçün bax:

http://us2.harunyahya.com/Detail/T/7EZU2FZ0164/productId/13838/

Ustad da bu sözündə özündən bir əsr, yəni 100 il sonra gələcəyi gözlənilən bir şəxsdən bəhs edir. Bu ifadə ilə, sizcə, Ustad kimi nəzərdə tutmuşdur?
• Ustadın yaşadığı əsr hicri 1300, ondan bir əsr sonra isə hicri 1400, yəni hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış vaxtı olduğuna görə Ustad bu sözü ilə hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişini ifadə etmişdirmi?

3. Axırzamanın ən böyük fəsadı zamanında, əlbəttə, ƏN BÖYÜK BİR MÜCTƏHİD (ehtiyac yarananda ayələrdən hökm çıxaran böyük İslam alimi) həm ƏN BÖYÜK… ardı...