Şuəra surəsi 143-159

Şuəra surəsi, 143-159-cu ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. 143-cü ayə: “Şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar olunası (bel bağlanılası) bir peyğəmbərəm!”. Deməli, əvvəlcə güvən, etibar edilməsi lazımdır. Güvən olmadıqda dinləməz. İnsanların ilk ehtiyacı olan şey güvəndir, etibardır, qarşılıqlı güvən, ya güvənər, ya güvənməz, güvənmirsə onsuz da əlaqə olmaz. Onun üçün “etibarlı bir elçiyəm” deyir. 144-cü ayə: “Artıq Allahdan qorxub çəkinin” baxın, əvvəl güvənməli, sonra Allahdan qorxub çəkinməli, halala, harama diqqət yetirməlidir.“Mənə itaət edin”. 145-ci ayə: “Mən bunun  müqabilində sizdən heç bir haqq (əvəz) istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir!”, yəni yalnız Allah rizası üçün izah edirəm.

146-cı ayə: “Məgər siz elə burada onların içində arxayınlıqla qalacaqsınız?”, yəni yeyib-içib heyvan kimi yaşayacağınızımı zənn edirsiniz. 147-ci ayə: “Bağlar və çeşmələr içində”. 148-ci ayə: “Əkinlər və lətif çiçəkli (gözəl meyvəli) xurmalıqlar içində (xatircamlıqla ömür sürəcəksiniz)”? 149-cu ayə: “Dağlardan (sanki dünyada əbədi yaşayacaqsınız deyə, özünüzə) məharətlə (və ya təkəbbürlə) evlər yonub düzəldəcəksiniz?” 150-ci ayə: “Artıq Allahdan qorxun və mənə itaət edin!” 151-ci ayə: “(Günah etməklə) həddi aşanların əmrinə tabe olmayın (onlara boyun əyməyin)”.

Yəni kommunistlərin, Allahsızların, kitabsızların əmrinə itaət etməyin. 152-ci ayə: “O kəslər ki, yer üzündə fitnə-fəsad törədər…”―anarxiya, terror çıxardar. “Və islah etməzlər”. 153-cü ayə:… ardı...