şirk

Adnan Oktarın 17 İyun 2010 tarixli Kahramanmaraş Aksu TV və Kaçkar Tv reportajından

 

ADNAN OKTAR: Axırzamanda İslam əxlaqının dünyaya hakim olmasına vəsilə olacaq bir insan gələcək. Dünyanın son zamanında. Hədislərdə bu çox əhatəli, təfərrüatlı ifadə edilmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in ifadə etdiyi bu əlamətlərin hamısı oldu. Təxminən 150-yə yaxın əlamət vardı, 150-si də oldu. Bədiüzzaman Səid Nursi də tarix verərək, təfərrüat verərək, yer verərək çox açıq izah etmişdir. Eynisi ilə bu hadisə meydana gəldi. Quranda da Allah deyir; “Axırzamana çatdığınızda, dəccal dövrünə çatdığınızda Kəhf surəsini oxuyun” deyir. Kəhf, 110 ayədən ibarətdir, 18-ci surədir. 110 vur 18, 1980 tarixini verər. Mehdi (ə.s)-ın çıxış tarixidir. Çox mənalıdır. Orada tək bir ayədə keçər. “Bir işə başladığında, sabah olacaq, edəcəyin bir şey olduğunda, hər hansı bir şey olduqda “İnşaAllah deyin” deyir Allah. Yəni “Allahın icazəsi ilə”, “Allahın diləməsi ilə”. “inşaAllah” bir zikrdir. “La İlahə illəllah” kimi, “sübhanAllah” kimi, “Allahu Əkbər” kimi, “Əlhəmdülillah” kimi bir zikrdir. Allahı zikr etməkdir. Başqa sözlə, bərəkətlidir. Axırzamanda “inşaAllah”ı, “maşaAllah”ı çox istifadə edənlər dünyaya hakim olacaqlar. Mehdi (ə.s)-ın tələbələrinin xüsusiyyətidir. Bir sirli kəlimədir, sirli cümlədir. Kəhf əhlinin də xüsusiyyətidir. Axırzamanın xüsusiyyətidir. Bir şey gördüyümüzdə; “maşaAllah, Allah nə gözəl yaratmışdır.” Beləcə, şirkdən xilas olmuş oluruq. “İnşaAllah” da; Allahın icazəsi ilə, Allahın yaratmasıyla,… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) cəmiyyətdə şirkin çoxaldığı bir dövrdə zühur edəcək

İman edənlərin Əfəndisi (s.ə.v) deyir ki: “… Bundan əmin olun ki, HZ. MEHDİ (Ə.S.)-MIMIZI QARŞILAYACAQ OLAN, SİZİN ŞİRK (CAHİLİYYƏ) NİZAMINIZIN TƏSİRİ OLACAQ. Çünki o gün -İLAHİ RƏHMƏT GÖSTƏRİLƏNLƏRDƏN BAŞQA – BÜTÜN ÜMMƏT ŞİRK QOŞANLARDAN OLACAQ…”  (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, 51-ci cild], Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 182.)

 

Hz. Mehdi (ə.s) cəmiyyətdə çox sıx şirk yaşandığı bir dövrdə zühur edəcək. Onun gələcəyi dövrdə xeyli çox insanda maddiyyata,

R0071

 

qazanca, mənfəətə həddindən artıq meyl görüləcək. İnsanlar ana-atalarını, uşaqlarını, qohumlarını, etdikləri ticarəti, əldə edəcəkləri qazancı, dünyəvi zövqlərini birinci plana alaraq Allah (c.c.)-ın razılığını güdməkdən uzaqlaşacaqlar və bu hal özlərini, Allahın razılığını qazanmağa, Qurana tabe olmağa, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsinə uymağa dəvət edən hz. Mehdi (ə.s)-dan uzaq durmalarına səbəb olacaq.

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın dövründə cəmiyyətdə yaranan bu şirk mühitini Allah (c.c.) Tövbə surəsi, 24-cü ayədə belə bildirir:

De: “Əgər atalarınız, oğullarınız, qardaşlarınız, övrətləriniz, qəbiləniz (qohumlarınız), qazandığınız mallar, kasad olmasından qorxduğunuz ticarət, xoşunuza gələn məskənlər sizə Allahdan, Onun Peyğəmbərindən və Allah yolunda cihaddan daha əzizdirsə, Allahın əmri (əzabı) gəlincəyə qədər gözləyin. Allah fasiqləri doğru yola yönəltməz! (Tövbə surəsi, 24)