sifətlər

Hz. Mehdi (ə.s)-ın müctəhid, mücəddid, mürşid, mehdi və hakim sifətləri

1- ci.  Bəzi ayələr və hədisi şəriflər axır zamanda gələcək bir Mücəddidi Əkbəri (ən böyük din yeniləyicisi) işari məna ilə xəbər verirlər. Lakin o gələcək şəxsin və cəmiyyətinin üç vəzifəsindən ən əhəmiyyətlisi olan və zahirən ən kiçiyi görünən imanı qurtarmaq və həqiqi imaniyyəti günəş kimi göstərmək vəzifəsini Risaleyi Nur və tələbələrinin şəxsi mənəvisi tam etdiklərindən O, gələcək şəxsə dair xəbərləri və işarələri risaleyi nurun şəxsi mənəvisinə, hətta, bəzən tərcüməçisinə də tətbiqə çalışmışlar və şəriəti əhya və xilafəti tətbiq olan çox geniş dairədə hökm edən bu iki mühüm vəzifəsini nəzərə almamışlar… (Tilsimlər Məcmuəsi, səh. 168)      

 

2- ci “… AXIR ZAMANIN ƏN BÖYÜK FƏSADI ZAMANINDA, ƏLBƏTTƏ  ƏN BÖYÜK BİR MÜCTƏHİD (LAZIM OLDUĞUNDA AYƏ VƏ HƏDİSLƏRDƏN HÖKM ÇIXARAN BİR ALİM), HƏM ƏN BÖYÜK BİR MÜCƏDDİD (DİNİ YENİLƏYİCİ), HƏM  HAKİM, HƏM  HZ. MEHDİ (Ə.S), HƏM MÜRŞİD (İNSANLARA DOĞRU YOLU GÖSTƏRƏN), HƏM  QÜTBÜ ƏZƏM (ZAMANININ ƏN BÖYÜK DİNİ LİDERİ) OLARAQ  NURANİ BİR ADAMI GÖNDƏRƏCƏK VƏ O ŞƏXS DƏ, PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-İN SOYUNDAN OLACAQ.” (Məktubat,  İyirmi Doqquzuncu Məktub, Yeddinci Risalə Olan Yeddinci Qisim, səh. 411-412)

96c80fbf12ec73a2a27fbe4f81c59a1e