şiddətləndirəcək

Adnan Oktarın 25 dekabr 2010 Kahramanmaraş Aksu tv və Qaziantəp Olay tv-dəki söhbətindən

ADNAN OKTAR: Bismillah, Səba surəsi 26, şeytandan Allaha sığınıram. “De ki: “Rəbbimiz (qiyamət günü) bizi bir yerə toplayacaq, sonra da haqq ilə aramızı ayıracaq. O, (gerçək hökmünü verərək haqq ilə batilin arasını) açandır, (hər şeyi haqqıyla) biləndir”. “O, (gerçək hökmünü verərək haqq ilə batilin arasını) açandır, (hər şeyi haqqıyla) biləndir”. Bu ayənin əbcədi 2010 tarixini verir. Eyni zamanda Mehdiyyətə işarə edən bir ayədir.  Allaha burada xitab var, amma Mehdiyyətə də ikinci işarə var. Baxın, “O, (gerçək hökmünü verərək haqq ilə batilin arasını) açandır”.

Deməli, Allah haqq ilə batilin arasını 2010-dan sonra daha da şiddətləndirəcək, Darvinist, materialist düşüncəylə Mehdi (ə.s) camaatı arasında böyük bir uçurum olduğunu xalq görəcək. Və hər şeyi haqqıyla Allahın bildiyini görəcəklər. Əbcədi də 2010 tarixini verir.  Bu ayə hər dövrə baxır, amma Mehdiyyət dövrünə baxdığı da açıqca görülür. 28-ci ayə; “Biz səni ancaq bütün insanlara, bir müjdə verici və xəbərdar edən olaraq göndərdik, ancaq insanların çoxu bilmirlər”. Mehdi (ə.s)-ı biləcəklərmi?

İnsanların çoxu başlanğıcda bilməyəcəklər. “Onlar: “Əgər doğrunu söyləyirsinizsə, bu vəd etdiyiniz nə zamandır?” deyərlər”. Mehdiyyət nə vaxt hakim olacaq, İsa Məsih (ə.s) nə vaxt enəcək, İslam Birliyi nə vaxt hakim olacaq? “De… ardı...