seçmək

Cənab Adnan Oktarın harunyahya.tv-dəki canlı reportajından (4 avqust 2010)

 

“Şeytan, özlərindən örtülüb gizlənən çirkin yerlərini ortaya çıxarmaq üçün onlara vəsvəsə verdi”. Münafiq də vəsvəsə verər. Zəif insanları seçər. Münafiqlərin hədəflədikləri insanlar, bir vəhşi heyvan necə belə zəif heyvanları seçir ona müsəllət olar, münafiqlər də zəif olduğuna qane olduqlarını  seçərlər, onun üzərinə yüklənərlər. Onun üçün, münafiqlər bir insanın üzərinə yükləndiyində o insan Allaha sığınacaq, çox dəqiqliklə diqqət yetirəcək. İnşaAllah. “Ve dedi ki: “Rəbbinizin sizə'”, bax, Allaha hörmətlə xitab edir “Rəbbinizin sizə bu ağacı qadağan etməsi, yalnız sizin iki mələk olmamağınız və ya əbədi yaşayanlardan qılınmamağınız üçündür.” Yəni “əbədi yaşamağınızı əngəlləmək üçün belə bir vəziyyət var” deyir. Allahın bu ağacdan uzaq dayanmağınızı istəməsinin səbəbi: “sizin əbədi yaşamağınızı istəmədiyi üçündür. Amma yesəniz, əbədi yaşayacaqsınız” deyir. Ağacı yaradan Allahdır, əbədi yaşamağı yaradacaq olan da Allahdır. Axmaq şeytan və münafiqlər də elədirlər, Allahın öz qanununa güc çatdıra bilməyəcəyinə inanırlar. Yəni öz qanununu idarə edə bilməyəcəyinə inanır. Yəni o ağacdan yesə, “bir daha Allah onu, özünü idarə edə bilməz” deyir. İnşaAllah. “Və həqiqətən, mən sizə öyüd verənlərdənəm deyə and da içdi“, bax münafiq dini ifadələrdən istifadə edər, münafiqlər öyüd verməyə də çox maraqlı olarlar. Ona-buna öyüd verərlər, bax, mənim məqsədim səni qurtarmaqdır, yaxşılıq etməkdir. Bax, “həqiqətən” deyir, bir də “həqiqətən, mən sizə öyüd verənlərdənəm”, tam münafiq üslubudur. “deyə and da içdi”, inandırmaq üçün Allahın adından istifadə edir.

quran_karim

 

Elmin istiqaməti düzgün seçilməlidir

Mən dərin bir imana sahib olmayan hər hansı bir elm adamı təsəvvür edə bilmirəm.

Albert Eynşteyn

patl

 

 

Kainatı və içindəki varlıqları tədqiq edib və Allahın yaradılış sənətini kəşf edərək bəşəriyyətə izah etməyin yolu “elmdir”. Başqa sözlə din elmi Allahın yaradılış sənətindəki təfərrüatlara çatmaqda bir yol olaraq qəbul edər və buna uyğun elmi təşviq edər.

Din elmi araşdırmaları təşviq etdiyi kimi dinin bildirdiyi həqiqətlərə görə istiqamətləndirilən elmi araşdırmalar da çox sürətli və qəti nəticələr verir. Çünki din kainatın və canlılığın necə yarandıqları sualına ən doğru və ən qəti cavabı verən tək mənbədir. Buna görə düzgün nöqtədən başlayaraq aparılan araşdırmalar kainatın və canlılığın yaranmasına aid sirləri ən qısa müddətdə, az əmək və enerji sərf edərək aşkara çıxaracaq. Dinin yol göstərmədiyi elm isə irəliləyə bilməz, dəqiq nəticələr əldə etməsi çox vaxt alar, hətta nəticə almaq mümkün olmaz.

 

Bu həqiqəti görə bilməyən, materialist elm adamları tərəfindən istiqamətləndirilən elmin, xüsusilə son iki əsrdə nə qədər vaxt itirdiyi, bu yolda görülən işlərin böyük hissəsinin, sərf edilən trilyonlarla vəsaitin necə boşa getdiyi göz önündədir.

Elə buna görə də insanların bir həqiqəti bilməsi vacibdir: Elm ancaq Allahın sonsuz qüdrətini, kainatdakı yaradılış dəlillərini araşdırma istiqamətində aparıldıqda düzgün nəticələr əldə oluna bilər. Təkcə istiqaməti… ardı...