Sad surəsi 65

Sad surəsinin 65 ayəsinin əbcəd dəyəri 2037 ilə işarə edir

DE: “MƏN YALNIZ XƏBƏRDAR EDƏNƏM. TƏK OLAN, HƏR ŞEYƏ QALİB GƏLƏN ALLAHDAN BAŞQA MƏBUD YOXDUR”. (SAD SURƏSİ, 65)

Ərəbcə oxunuşu: Qul innəma ənə munzirun və ma min ilahin illa Allahu əlvahidu əlkahharu

 

Qul   innəma   ənə   munzirun    və    ma    min   ilahin   illa

130  +  92   +    52   +    990    +    6  +  41 +  90  +   36  +  32 +

130  +  142 +    52   +    990    +    6  +  41 +  90  +   36  +  62 +

Allahu   əlvahidu   əlkahharu

96       +     50     +       342  =  2037 (Şəddəli) 

learning-quran3