səsləniş

“Ey yüz il sonra gələnlər” ifadəsi hz. Mehdi (ə.s) Bədiüzzamandan səslənişdir

Əziz qardaşlarım!
Eski Səidin mətbuatdakı köhnə əsərlərindən biri əlimə keçdi. Maraqla və diqqətlə baxdım. Bu gələn bənd qəlbə gəldi. Münasibdirsə, Məktubatın axırında yazılsın.
Əvvəla: Azadlığın üçüncü ilində əşairlər arasında hökuməti məşruayı əşairə tam bildirmək və qəbul etdirmək üçün Ərtuş əşairi içində xüsusilə Küdan və Mamhurana verdiyi dərs və 1329-cu ildə Mətbəə-i Əbüzziyada tabe edilən, qırx bir il əvvəl tabe edilmiş, lakin təəssüf ki, iyirmi-otuz ildən bəri axtarırdım. Tapa bilməmişdim. Bu dəfə biri nüsxə tapıb mənə göndərmişdi. Mən də Eski Səid başlığını götürüb və Yeni Səidin sünuhatıyla diqqətlə mütaliə etdim.

Anladım ki, Eski Səid qəribə bir hissi kablelvuku ilə, otuz -qırx il sonra indiki hadisəyə gələn hadisələri maddiyə və mənəviyyəni hiss etmiş və bədəvi Ekrad aşairi pərdəsi arxasında, bu zamanın mədəni pərdəsini özlərinə maska edən və vətənpərvərlik pərdəsi altında dinsiz və həqiqi bədəvi və həqiqi mürtəce, yəni, bu milləti, islamiyyətdən əvvəlki adətlərinə sövq edən xainləri görmüş kimi, onlarla danışıb başlarına vurur.

İkincisi: O mətbuatdakı əsərin yüz beşinci səhifədən də yüz doqquza qədər olan hissəsinə diqqətlə baxdım. O zamanda aşairə dərs verdiyim o suallar və cavablar vaxtında, mühüm bir vəli içlərində tapılırmış. Mənim də xəbərim yox. O məqamda şiddətli etiraz etdi.… ardı...