Şəms surəsi 1-14

Hörmətli Adnan Oktarın 24 may 2013 -ci il tarixli söhbətindən Şəms surəsi ilə bağlı izahlar.

ADNAN OKTAR: Baxın, tezliklə arxasınca Şəms surəsi gəlir və mütləq ki, mehdiliyə işarə edir. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə. Allah əvvəlcə fəcrdən bəhs edirdi, indi isə günəşdən bəhs edir. Artıq günəş doğmuşdur. Allah “and olsun günəşə və onun saçdığı şəfəqə”-deyə and içir (Şəms surəsi, 1). Şeytandan Allaha sığınıram. Yəni, hz. Mehdi (ə.s)-a və saçdığı nura and içir inşaAllah. “And olsun ondan sonra zühur edən aya” (Şəms surəsi, 2).Burada hz. Mehdi (ə.s)-ın köməkçilərinə də işarə edilmişdir. Aya da diqqət çəkilir, amma hz. Mehdi (ə.s)-ın köməkçilərinə də işarə edilir. “And olsun günəşi açıqlığa çıxardan gündüzə” (Şəms surəsi, 3). Bax onu günəş açıqlığa çıxardır və artıq gündüz olmuşdur.

Hər tərəf işıqlanmışdır. Zülmət və qaranlıqlar ötüb keçmişdir. “And olsun günəşi bürüyən gecəyə” (Şəms surəsi, 4).Bu dəfə isə qaranlıqların, arxasınca qaranlıq gəlir. “And olsun göyə və onu qurana!” (Şəms surəsi, 5). Baxın Allah həmişə iman həqiqətlərinə diqqət çəkir. Allah “Ay, günəş, göy, onun qurulması, fizika qanunları, bunları araşdırın”-deyir. “And olsun yerə və onu döşəyənə” (Şəms surəsi, 6). Allah yeri öyrənən elmlər vasitəsilə “yeri araşdırın”-deyir. Allah “bitkiləri araşdırın”-deyir. “And olsun nəfsə və onu yaradıb kamilləşdirənə” (Şəms surəsi, 7).… ardı...