səbr

Adnan Oktarın 22 dekabr 2009-cu il Kocaeli TV və Mavi Qaradəniz TV-dəki reportajından

 

ADNAN OKTAR: “Əgər sənə…”  Allah, 36-cı  ayədə deyir. “….şeytandan bir qışqırtma gələcək olsa,” Məsələn, birini döy, söy, yaxud çirkin bir söz söylə, yaxud harama gir kimi. ” Əgər sənə, şeytandan bir qışqırtma gələcək olsa, dərhal Allaha sığın.” Müsəlman Ya Rəbbim, sənə sığınıram deyəcək. “Çünki O, eşidəndir, biləndir”. Yəni sən dua etdiyində Allah dərhal eşidər və bilər deyir. “Yaxşılıqla pislik eyni olmaz. Sən ən gözəl olan bir tərzdə pisliyi uzaqlaşdır.” Pisliyi uzaqlaşdırmaq üçün pislik edilməz. Tərs söz söyləyənə tərs söz deyilməz, döyənə döyərək cavab verilməz. Baxın, “Yaxşılıqla pislik eyni olmaz. Sən ən gözəl olan bir tərzdə pisliyi uzaqlaşdır, o zaman görərsən ki, səninlə onun arasında düşmənlik olan şəxs, sanki yaxın bir dostun olmuşdur”. Allah yaxın bir dostun olar deyir.

Onun üçün, yəni ironiyalı, tərs sözə tərs sözlə cavab vermək deyil, pis bir sözə, pis bir söz ilə cavab vermək deyil, gözəl və nəzakətli bir söz ilə cavab vermək lazımdır. Yəni o çaşsın, yəni müsəlmanın tərbiyəsinə, səbrinə, intiqam almaqdan çəkinməsinə, insancıllığına təəccüblənsin və gözəl nümunə götürsün. Həqiqətən də, sonra dost olurlar. Quran buna işarə edir, inşaAllah. Buna, Allah ayənin davamında deyir ki; “Buna, səbr edənlərdən başqası… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın əxlaqı peyğəmbər əfəndimiz (s.ə.v)-in əxlaqıdır

İmam Mehdi (hz. Mehdi (ə.s)n) əxlaqı Allahın elçisi (s.ə.v)-in əxlaqıdır. Hər şeyə qadir olan Allah, Allahın elçisinin əxlaqını “üstün əxlaq” olaraq işarə etmişdir.

(Kalem Suresi : 4.Ayet ; Mikyaal al-Makaarem, c. 1, səh. 84; E’qd al-Dorar, səh. 31; A’laam al-Waraa, səh. 291; Muntakhab al-Asar, səh. 183 Al-Malaahem wa-al-Fetan’dan aktarıyor.)
blumen0076

İmam Mehdi (hz. Mehdi (ə.s)), Davud peyğəmbər (ə.s)-ın çəkinməsinə və Əyyub peyğəmbər (ə.s)-ın səbrinə malikdir.

(Kefaayah al-Asar, səh. 43)