Səba surəsi 32-35 26 28-30

Səba surəsi, 32-35, 26, 28-30-cu ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram.

 

32-ci ayə: Özləri haqda yüksək rəydə olanlar da zəiflərə belə deyərlər: “Sizə doğru yol göstəricisi gəldikdən sonra sizi ondan bizmi yayındırdıq? Xeyr, siz özünüz günahkar idiniz”. Böyüklük göstərənlər, yəni eqoistlik edənlər, qürurlular, özünü böyük görənlər, maddi istiqamətdən, mənəvi istiqamətdən, hər istiqamətdən özünü üstün görənlər, zəif- normal bir insankən sonradan gücsüzləşdirilən, yəni siyasi təzyiqlə, əsgəri təzyiqlə, polis təzyiqilə və yaxud hər hansı bir təzyiqlə, cəmiyyət təzyiqiylə passivləşdirilib maddi gücü əlindən alınan, imkanları əlindən alınan, gücsüz qılınan insan mənasını verir. Yəni, siz onsuz da anormal insan idiniz deyir. Bu, axirətdə cəhənnəmdəki danışıqlardan bir hissədir. Yəni, darvinizmə bağlayırdınız, materializmə bağlayırdınız , məcbur edib bizim ateist olmamız üçün səy göstərirdiniz , deyirlər xalqdan insanlarda.

 

33-cü ayə: Onlar əzabı gördükdə peşmançılıq hissini gizlədərlər. Kafirlərin boyunlarına zəncirlər vurarıq. Onlar ancaq etdikləri əməllərə görə cəzalandırılarlar.” Məsələn bu çox mənalı, orada böyüklük göstərər. O  böyüklük göstərənlərin eqoizmləri orada da davam edir. Halbuki, bir insan peşman olduğunu  açıq göstərməlidir. Orada cəhənnəmin mühitində, peşmanlıqlarını saxlayırlar, inad edir, daha hələ davam edir iddiasına.  Nə edirsə tam onunla cəzalandırılır, yəni, birə-bir, inşaAllah. “Boyunlarına zəncirlər vurarıq”, başqa ayədə də keçir o.… ardı...