Rum surəsi 51-58

Rum surəsi, 51-58-ci ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: Ya Allah, bismillah, hər hansı bir səhifə açıram. Rum Surəsi, 51-ci ayə, Allah Təala and içir deyir ki: “And olsun, əgər Biz (onların əkinlərinin üstünə) bir yel əsdirsək və (o yel nəticəsində əkinlərin) saralıb-solduğunu görsələr, bundan sonra mütləq nankor olmağa başlayarlar”. Allah insanların xarakterini söyləyir. İnsanların çoxu nankordurlar.

 

 “Şübhəsiz ki, sən (haqqa) çağırışı nə ölülərə bildirə bilərsən, nə də dönüb gedən karlara eşitdirə bilərsən!”. Bu böyük bir möcüzədir, çox əhəmiyyətli bir şeydir. İnsanların böyük bir qismi ölüdür. İnsanlar ölüləri canlı zənn edir, normal ruha sahib olduqlarını zənn edir. Allah: “Normal ölü” deyir. Yəni təşbehli deyil, doğrudan ölüdür. Lakin yeriyən ölüdür. “Dönüb gedən karlara eşitdirə bilməzsən”. Eşitmə: beyinə səs gedir, lakin səsi şərh etmir, damda şüur yoxdur, qavraya bilmir.

 

 “Sən korları da düşdükləri əyri yoldan qurtarıb doğru yola gətirə bilməzsən. Sən (haqqı) yalnız ayələrimizə inananlara eşitdirə bilərsən. Məhz onlar müsəlmandırlar!” Allah Təala “Allahdan qorxana eşitdirə bilərsən” deyir.

 

 “Sizi zəif bir şeydən (nütfədən, bir qətrə sudan) yaradan, gücsüzlükdən (körpəlikdən) sonra qüvvətli (cavan) edən, qüvvətli olduqdan sonra (yenidən) taqətsiz (və qoca) edən Allahdır.” Gənclik dövründə sağlam, normal bir cavan oğlan və yaxud qız olur. “Sonra qüvvətli (cavan) edən,… ardı...