Rum surəsi 29-32

Rum surəsi, 29-32-ci ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Allah Təala Rum surəsi, 29-cu ayədə buyurur: “Lakin haqsızlıq edənlər heç bir elmə əsaslanmadan nəfslərinin istəklərinə uydular…”. Yəni Qurana inanmadılar, “nəfslərinin istəklərinə uydular”. Müşriklərin, xurafatçıların uydurmalarına uydular. “Allahın dəlalətə saldıqlarını kim doğru yola yönəldə bilər? Onlara yardım edənlər də olmaz.

“Elə isə sən üzünü Allahı yeganə sayan (bir hənif) olaraq dinə, Allahın o fitrətinə çevir;” Qurana “ki insanları bunun üzərinə yaratmışdır. Allahın yaratması üçün heç bir dəyişiklik olmaz. Doğru din budur. Ancaq insanların çoxu bunu bilmir”. Bax, xurafatçılar (haqq dəlilə inanmayanlar, azğınlar) hal-hazırda bunu  bilmirlər. Allah: “insanların çoxu bunu bilmir” deyir. “Könüldən qatqısız olaraq”. Yəni Qurana əlavələr etmədən Allaha yönəlin. “Ona tərəf dönün. Ondan (Allahın əzabından) qorxun, doğru şəkildə namaz qılın və müşriklərdən olmayın!”, yəni düzgün şəkildə namaz qılın, müşriklərin izah etdiyi kimi deyil, “və müşriklərdən olmayın”.

Ayəni gördükdə adam: “yox, məndən bəhs etmir” deyir. Səndən bəhs edir. Sən Qurana əlavə etsən, bütlərə uysan və “filan müşrik, filan büt mənə, Qurana qarşı bunu dedi” desən, sən müşrik olmuş olarsan. “O kəslərdən ki, öz dinini parçalayıb bölük-bölük oldular”. Allah burada kimdən bəhs edir? Bizdən bəhs etmir, deyirsən. Budur səndən bəhs edir. “Hər bir firqə öz dininə (öz… ardı...