Rad surəsi 34

ADNAN OKTARIN TV KAYSERİ-dəki CANLI SÖHBƏTİ

(13 MART 2011; 01:30)

ADNAN OKTAR:  Rad surəsi 34, şeytandan Allaha sığınıram, zalımlar üçün Allah deyir ki, “Dünya həyatında onlar üçün bir əzab vardır”. Bir dəfə dünyada əziyyət çəkirlər, vicdan əzabı çəkirlər. Allah müxtəlif dərdlər verir. “Axirətin əzabı isə daha çətindir”. Yəni Allah cəhənnəmdə daha çətin olacaq deyir. “Onları Allahdan qurtaracaq heç bir qoruyucu yoxdur”. “Bu dünyada, bəlkə, özlərini qoruya bilərlər, amma axirətdə heç bir şəkildə qoruya bilməzlər” deyir, Allah. “Təqva sahiblərinə vəd edilən cənnət; onun altından çaylar axar”. Belə kiçik və yaxud böyük su arxları. “Yeməkləri və kölgəlikləri daimidir”. Yeməklər tükənmir, kölgəliklərdə heç bir şəkildə tükənmir, daimidir. “Yeməkləri və kölgəlikləri daimidir. Bu qorxub çəkinənlərin xoşbəxt sonudur; inkar edənlərin sonu isə atəşdir”. Allah bu ayələrlə, bu şərhlərlə bizim daima yaxşı olmağımız üçün, müntəzəm Quran ayələri ilə bizi məlumatlandırır. Yəni beynimiz, ruhumuz bu məlumatlarla daima istiqamətlənir. Ən gözəl hərəkəti etmək üçün, ən gözəl rəftarı göstərmək üçün. 36: “Kitab verdiklərimiz”, yəni yəhudi və xristianlar, “sənə endirilənə görə sevinərlər”. Yəni “xristianlar və yəhudiləri sevindirən bir vəziyyətdir Quranın enməsi, bir gözəllikdir” deyir. Çünki haqq bir Kitab enmiş, deyilmi? Haqq bir Peyğəmbər (s.ə.v) gəlmiş, təmiz vəhy gəlmiş. Onlar üçün bir sevinc vəsiləsidir, deyir Allah.

images

 

Hörmətli Adnan Oktarın 24 dekabr 2010-cu il tarixli reportajından Rad surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Rad surəsi 34-cü ayə. “Onlara dünya həyatında”-yəni, küfr üçün, darvinist, materialist, ateist olan kəslər üçün-“əzab vardır. Axirət əzabı isə daha məşəqqətlidir. Onları Allahdan qoruyan olmaz.” Diqqət edin, “Onlara dünya həyatında əzab vardır.” Bu, yaranan iqtisadi böhran, intiharlar, əyyaşlıq, əziyyətlər, əzablar deyilmi? Kimdən soruşsaq “dünyada ən çox əzab çəkən adam mənəm” deyir. Bir çox adamdan soruşsan, istəyirsiz gedin soruşun: “Məndən daha çox başı bəlada olan, daha çox əzab çəkən adam vardır?”-deyir. Görürsünüzmü elə insanları, çox əzab çəkdiyinə inanan insanları çöldə? Görürsən, elə deyilmi?

APARICI:   Bəli.

ADNAN OKTAR:   Hər kəs görür, elə deyilmi? Bəli.

1