Rəhman surəsi 68-70-72-74-76-78-48-50-52-54-56-58-62-64-66

Hörmətli Adnan Oktarın 23 yanvar 2013-cü ildəki söhbətindən Rəhman surəsi ilə bağlı izahları.

 

ADNAN OKTAR: Rəhman surəsi, 68-ci ayə: İçərilərində hər növdən meyvə, bənzərsiz xurma və bənzərsiz nar vardır”. Yəni heç bənzəri olmayan və nar. Məsələn, indi insanlar narı yeyə bilmir. Çoxu turş olur. Xurma da çox çətin yetişdirilir, istədiyi keyfiyyətdə olmaz. Amma Allah bənzərsiz deyir. Son dərəcə gözəl nar və xurma var deyir.

70-ci ayə: “Orada xasiyyətləri gözəl, üzləri gözəl qadınlar vardır”. İndi çox gözəl qadınlar olur, amma xasiyyəti çirkindir, insan narahat olur. Məsələn, insan çox xoşagələn qadınla qarşılaşır, amma xasiyyəti pisdirsə, nifrət meydana gəlir, yəni diksinirsən, mənfi gəlir. Amma xasiyyəti gözəldirsə, üzü də gözəldirsə, sizin kimi maşaAllah, o zaman çox böyük nemət olur.

72-ci ayə: “Otaqlar içində qorunmuş huri qadınlar”. Çadır içində, qorunmuş. Haradan qorunur? Yəni bir qurd yoxdur, orada bir təcavüzkar yoxdur qoruna. İffəti qorunmuş, namusu qorunmuş, tərtəmiz qadınlar qorunmuşdur. Kimədir bu qorunma? Qıraqdan qorunur. Halalındanmı qorunur? Halalından qorunma yoxdur. Halalına aiddir. Yəni bu qorunmaqda məqsəd, bəzi adamlar səhv başa düşə bilər. Yəni halalından qorunmur. Çadırın içində onsuz da halalı ilə birlikdədir.

Çöldə hər hansı bir adam onları əlləmir, toxunmur. Allah deyir: “Nə ins, nə də cins onlara toxunmamışdır”. Yalnız halalına aiddir. Namusun da,… ardı...