Quran ayələri

Adnan Oktarın 18 mart 2011 Kaçkar Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. “İnsan əvvəldən, heç bir şey deyilkən, həqiqətən Bizim onu yaratmış olduğumuzu heç düşünmürmü?” deyir Allah. Biz yox idik, indi varıq. Bunu düşünmürsünüzmü, deyir Allah. Düşünmək çox əhəmiyyətli bir ibadətdir. İnsanlar namaz qılır, oruc tutur, zəkat verir, lap yaxşı. Amma düşünmək çox əhəmiyyətli bir ibadətdir. Düşünmənin içində o qədər çox hikmət, o qədər çox dərinlik var ki.

Məsələn, nə deyir Allah; Bəqərə surəsi 269; şeytandan Allaha sığınıram, “Təmiz ağıl sahiblərindən başqası öyüd alıb, düşünməz.” – “De ki; “Korla görən bir olar mı? Yenə də düşünməyəcəksinizmi?” Ənam surəsi 50. Ənam surəsi 80; “Yenə də öyüd alıb düşünməyəcəksinizmi?” Ənam surəsi 126; “Öyüd alıb düşünməsini bilən bir birlik üçün ayələri belə bir-bir açıqladıq.” Yunis surəsi 3; “Yenə də öyüd alıb düşünməyəcəksinizmi?” Hud surəsi 30; “Heç düşünməzsinizmi?” “Ümid edilər ki, qorxub çəkinərlər, ya da  onlar üçün düşünmə qabiliyyətini meydana gətirər” Taha surəsi 113. Muminun surəsi 68; “Onlar yenə də o sözü (Quranı) gərəyi kimi düşünmədilərmi? Yoxsa onlara keçmişdə atalarına gəlməyən bir şey mi gəldi?” “İçdən Allaha yönələndən başqası öyüd alıb düşünməz”

Ancaq içdən Allaha yönəldisə, öyüd alıb düşünər, deyir Allah. “Lakin özlərinə gəldikdən sonra öyüd alıb düşünmələri onlara nə fayda… ardı...

 

İslam əxlaqının dünya hakimiyyətinə işarə edən Quran ayələri

Sevdiyiniz başqa şey də vardır: Allah tərəfindən kömək və yaxın qələbə. Möminləri bununla müjdələ. (Saff surəsi, 13)

 

Biz Zikrdən (Lövhi-Məhfuzdakı yazıdan) sonra nazil etdiyimiz kitablarda da yazmışdıq ki, yer üzünə Mənim əməlisaleh qullarım varis olacaqlar.. (Ənbiya surəsi, 105)

 

Allah sizlərdən iman gətirib yaxşı işlər görənlərə vəd etmişdir ki, özlərindən əvvəlkiləri varislər etdiyi kimi onları da yer üzünün varisləri edəcək, möminlər üçün onların Özünün bəyəndiyi dinini möhkəmləndirəcək və onların qorxusunu sonra arxayınçılıqla əvəz edəcəkdir…” (Nur surəsi, 55)

 

Bizim elçi göndərdiyimiz qullarımız haqqında bu Sözümüz əzəldən deyilmişdi:“Həqiqətən, onlara kömək göstəriləcəkdir. Bizim əsgərlərimizin mütləq qələbəsi labüddür”. (Saffat surəsi, 171-173)

 

Allah əzəldən belə yazmışdır: “Mən və elçilərim hökmən qalib gələcəyik!” Həqiqətən, Allah Qüvvətlidir, Qüdrətlidir. (Mücadilə surəsi, 21)

 

Allahın Öz elçilərinə verdiyi vədə xilaf çıxacağını sanma. Həqiqətən, Allah Qüdrətlidir, intiqam almağa qadirdir. (İbrahim surəsi, 47)

 

Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, İslam dinini bütün dinlərdən üstün etmək məqsədilə Öz Elçisini hidayət və haqq dinlə göndərən Odur. (Saff surəsi, 9)

 

İslamı bütün dinlərdən üstün etsin deyə Öz Elçisini hidayətlə və həqiqi dinlə göndərən Odur. Şahid kimi Allah kifayətdir. (Fəth surəsi, 28)

 

Müşriklərin xoşuna gəlməsə də,… ardı...