qul

“Qullarıma xəbər ver ki, Mən Bağışlayanam, Rəhmliyəm”. (Hicr surəsi, 49)

İnsan qəflətə düşə bilən, unudan, yanılan, səhv edən bir varlıqdır. Hər an bir çox mövzuda səhv düşünə bilər, səhv qərar verə bilər, yanlış davrana bilər. Həmçinin, onu daima Allaha üsyana etməyə təhrik edən, vəsvəsə verməyə çalışan şeytan kimi düşməni də vardır. Ancaq insana səhvlərini qarşılığı üçün bir yol göstərilmişdir. O da tövbə etməkdir.

 

Allahın sonsuz şəfqəti və mərhəməti insanlar üçün çox böyük lütf, nemətdir. Uca Allah sonsuz mərhəməti ilə insanlara səhvlərinə görə həmişə bağışlanma diləmək və tövbə etmək imkanı vermişdir. Səmimi olaraq günahlarının bağışlanılmasını istəyən hər bir insan Allahın onu bağışlamasına ümid edə bilər.

 

Mömin bilərəkdən yaxud bilməyərəkdən, qəflətə düşərək və ya nəfsinə tabe olaraq səhv edərkən bu səhvlərdən nəticə çıxarmalı, ibrət almalıdır. Peşman olub doğru olana yönəlmək, vaxt itirmədən Rəbbimizə sığınmalı və bir daha o səhvi təkrarlamamaq üçün səy göstərməlidir. Əlbəttə ki, səhv etməməkdə, günaha girməməkdə, Rəbbimizin sərhədlərini qorumaqda diqqətli olmalıdır. Lakin buna baxmayaraq səhv edəndə də Allahdan bağışlanma diləməsi gözəl mömin xüsusiyyətidir.

Uca Allah Quranda, “Əfv edən”, “Bağışlayan” və “Qoruyan” olduğunu xəbər verir. Bu möminlər üçün bir rəhmətdir. Rəbbimizin “Tövbələri qəbul edən” (Təvvab), “Bağışlayan” (Qaffar), “Mərhəmət edən” (Rəhman) adları da səhvlərindən peşman olan və tövbə edib… ardı...

 

Allah qullarından dilədiyinə qeyb haqqında məlumat verər

İnsanın duyğuları vasitəçiliyi ilə qəbul edə bilmədiyi, gələcəyə və keçmişə dair hadisələr mənasını verən “qeybi”, yalnız üstün güc sahibi olan Allah bilər. Kainatda və digər bütün aləmlərdə meydana gələn hər hadisə, Allahın məlumatı daxilində və idarəsi altındadır. Zamanı yaradan və insanlara bu anlayışı öyrədən Allahdır. Uca Allah zamandan münəzzəhdir. O gizlinin gizlisini bilər və Öz Qatında gizli tutduğu məlumat və qeyb xəbərlərindən dilədiyi qədərini elçilərindən bəzilərinə açar.

Allahın özlərinə xüsusi elm verdiyi kəslər, bu elm sayəsində Allahın icazəsiylə keçmişdən və gələcəkdən xəbər verə bilir, yaşanan hadisələrin iç üzünü görür, bunlardan fərqli nəticələndirər çıxara bilirlər. Məsələn, Quranda bildirilən və hz. Musa (ə.s)-ın özünə elmindən öyrətməsi üçün tabe olduğu elm sahibi adam, bunlardan biridir. Hz. Xızır (ə.s) olduğu qəbul edilən bu adam (doğrusunu Allah bilir), Allahın özünə bildirdiyi qədəriylə hadisələrin iç üzünü, necə inkişaf edəcəyini belə biləcək bir elmə malikdir. Bu səbəblə, meydana gələn hadisələrə əvvəldən tədbir ala bilir. Uca Allahın qədərdə təyin etdiyi bu tədbirlər, kənərdan baxan və bu elmin şüurunda olmayan birinə çaşdırıcı gələ bilir.

Quranda bildirildiyi üzrə; Peyğəmbər əfəndimiz (s.ə.v) də Allahın icazəsiylə qeybdən, gələcəyə dair bir çox xəbərlər vermiş, hz. Yusuf (ə.s) da, yaşanacaq hadisələri əvvəldən bilmiş və yuxuları şərh edərək… ardı...