qoruyucu örtük

  • Hüceyrə qılafının quruluşu necədir?

  • Hüceyrə “qapıları” içəriyə daxil olacaq maddələri necə ayırd edirlər?

Müasir dövrdə hüceyrə qılafının molekulyar quruluşu hüceyrə biologiyası və biokimya sahələri üzrə ən mühüm tədqiqat obyektlərindən biridir. Bunun səbəbi hüceyrə qılafının mühüm bioloji xüsusiyyətlərə, kompleks quruluşa sahib orqanoid olmasıdır. Hüceyrə qılafı hüceyrənin qorunması və qidalanması üçün olduqca mühüm xüsusiyyətlərlə təchiz olunmuşdur və həyata keçirdiyi bütün proseslərlə yüksək ağıl nümayiş etdirir. Bir çox xüsusiyyətlərinin kəşf edilməsinə baxmayaraq, həyata keçirdiyi funksiyaların hamısı hələ də tam olaraq bilinmir.

Hüceyrə qılafının mükəmməl quruluşu

Hüceyrə qılafı təməldə yağ və zülal molekullarından təşkil olunsa da, üzərində fərqli xüsusiyyətlərə malik birləşmələr də vardır. Hüceyrə qılafının möcüzəvi yönü məhz bu birləşmələrdən qaynaqlanır. Qılafın üzərində yerləşən bu strukturlar ion və molekul nasoslarıdır. Bu nasosların vəzifəsi hüceyrənin xaricindəki bir çox maddələrin hüceyrə daxilinə keçməsini təmin etməkdir. Hüceyrə qılafının keçiriciliyi bu nasoslar vasitəsilə baş verir. Qılaf bu nasoslar vasitəsilə qlükoza kimi qida maddələrini içəri keçirir, hüceyrə üçün zərərli olan maddələri və ya tullantıları isə kənarlaşdırır. Eyni zamanda hüceyrə xaricindəki zərərli maddələrin hüceyrəyə daxil olmasının qarşısı alınır. Bu mükəmməl mexanizm hüceyrənin ehtiyaclarını müəyyən edir və artıq qidanın içəri girməsinə icazə vermir. Hüceyrə qılafı digər molekullarla əməkdaşlıq edərək dəyərləndirmələr edir, qərarlar verir və qeyri-adi proseslər həyata keçirir. Qılafın bu xüsusiyyətinin… ardı...