qorunmaq

Adnan Oktarın 26 fevral 2011 Kocaeli Tv və Aba Tv-dəki  canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Əhzab surəsi, şeytandan Allaha sığınıram. 45-ci ayə “Ey Peyğəmbər, həqiqətən, Biz səni bir şahid, bir müjdə verici və bir xəbərdaredici olaraq göndərdik.” Ayənin əbcədi 2034 tarixini verir. “Və Öz izniylə (Allahın icazəsiylə) Allaha çağıran və nur saçan bir çıraq olaraq (göndərdik).” “Öz izniylə (Allahın icazəsiylə) Allaha çağıran“, daima təbliğ edən, insanları İslama, Qurana çağıran, “və nur saçan” İslamı izah etdikcə, insanlarda bir rahatlıq, aydınlanma, hadisələrdə, dünyada bir işıqlanma, rahatlıq olduğu üçün, Allah onu o şəkildə ifadə edir, “nur saçan bir çıraq olaraq (göndərdik).

” Bir işıqlıq, rahatlıq qaynağı olaraq göndərdik.“Möminlərə müjdə ver; həqiqətən, onlar üçün Allahdan böyük bir fəzl vardır.” Bir əbcəd verir, 2005 tarixini verir. “Kafirlərə və münafiqlərə itaət etmə, əziyyətlərinə fikir vermə” Deməli, kafirlər və münafiqlər, itaət etməyimiz üçün bizə təzyiq edəcəklər, biz nə edəcəyik? İtaət etməyəcəyik, “əziyyətlərinə fikir vermə” deməli, biz itaət etmədiyimizdə nə edəcəklər? Əziyyət edəcəklər, əziyyətlərinə də fikir verməyəcəyik, “və Allaha təvəkkül et.”

Bunlardan narahat olmayacağıq, küfr bizə nə edər, insanlar bizə nə edər deməyəcəyik, təvəkkül edib, içimizdə bir rahatlıq olacaq. “Vəkil olaraq Allah yetər.”Yəni özünü heç sıxmağına ehtiyac… ardı...

 

(Adnan Oktarın 6 dekabr 2010 tarixli Kahramanmaraş Aksu TV-dəki reportajından)

ADNAN OKTAR: “Odur ki” deyir  Allah 43-cü ayədə “Odur ki, sizi qaranlıqlardan nura çıxarmaq üçün sizə rəhmət etməkdə” zülmətlərdən nura, zülmə nur “nura çıxarmaq üçün sizə rəhmət etməkdə; Mələkləri də (sizə dua etməkdədir). O, möminləri çox əsirgəyəndir”. Mələklər də bilirsən Mehdi (ə.s)-ın yanında 3000 mələklə kömək görəcək. Cəbrayıl, Mikayıl, İsrafil bütün böyük mələklər, ulul-Azm mələklər də Mehdi (ə.s)-a köməkçidirlər. “O, möminləri çox əsirgəyəndir”. Mehdi (ə.s.) Allah tərəfindən xüsusi olaraq qorunacaq, inşaAllah.

1368612725_5