Qalaktika

Qalaktika xəritəsində Böyük Partlayış (Big Bang) əks olunmuşdur

Elm adamları bu günə qədər hazırlanmış ən əhatəli iki qalaktika xəritəsini hazırlayarkən Böyük Partlayış (Big Bang) nəzəriyyəsinə ciddi dəstək təmin edən tapıntılar əldə etdilər. Aparılan tədqiqatların nəticələri Amerika Astronomiya Dərnəyinin qış konfransında açıqlandı.

 

Qalaktikaların geniş ölçüdə yerləşmə şəkli astrofiziklər tərəfindən kainatın ilk mərhələlərindən dövrümüzə qədər gəlib çatan ən əhəmiyyətli qalıqlardan biri olaraq qiymətləndirilir. Buna görə qalaktikaların yerləşməsi və mövqeləri haqqındakı məlumatları “kainatın keçmişinə açılan bir pəncərə” olaraq adlandırmaq mümkündür.

 

İngilis, Avstraliyalı və Amerikalı elm adamlarından ibarət iki ayrı tədqiqatçı qrupu illər çəkən araşdırmalarında bütövlükdə təxminən 266.000 qalaktikanı 3 ölçülü olaraq təsvir edib xəritəyə aldılar. Qalaktikaların yerləşməsi haqqında yığdıqları məlumatları kainatın hər yerində yayılan Kosmik fon radiasiyası məlumatları ilə müqayisə edən elm adamları qalaktikaların mənşəyinə dair əhəmiyyətli tapıntılar əldə etdilər. Şərh edən tədqiqatçılar qalaktikaların Böyük Partlayışdan 350.000 il sonra yaranan maddənin nisbi olaraq yığıldığı bölgələrdə meydana gəldiyini və cazibə qüvvəsinin təsiriylə formalaşdığı nəticəsinə gəldilər.

big bang
“Big Bang” nəzəriyyəsinə görə hər şey sonsuz sıxlıqda və sıfır həcmdəki bir nöqtənin partlaması nəticəsində başladı. Zaman keçdikcə kosmos genişləndi və göy cisimlərinin arasındakı məsafə genişləndi.

 

Sözü gedən tapıntılar Big Bang nəzəriyyəsini daha da möhkəmləndirdi. Big Bang nəzəriyyəsi kainatın sıfır həcmdə və sonsuz sıxlıqdakı bir nöqtənin… ardı...