Qəflət halı

Qəflət halından çəkinmək

Qəflət halı, insanın, Allahın və axirətin varlığından xəbərsiz olması, ya da xəbəri olduğu halda bu məlumatın tələb etdiyi şüur ​​və məsuliyyəti, davranış şəklini göstərməyərək, biganə və məsuliyyətsiz bir əxlaq içində olmasıdır. Qəflət halı bəzən iman edən bir kimsə üçün qısa müddətli, müvəqqəti bir unutqanlıq, ya da dalğınlıq şəklində ola bildiyi kimi, bəzən də Allaha iman etməyən və ya Ona şərik qoşanlardan olduğu kimi bütün həyatlarını və həyatlarının hər təfərrüatını örtəcək dərəcədə dərin ola bilər.

 

Dünya üzərində bir çox insan, yaradılış məqsədini düşünmədən, nəfsinin arzularıyla əylənib boş və yararsız işlərlə məşğul olaraq şüursuzca həyatını davam etdirər. “Gününü gün etmə” məntiqiylə, yalnız dünyadakı nemətlərin ən yaxşısına və ən çoxuna sahib olmağı hədəfləyər. Onun üçün əhəmiyyətli olan, “dünyaya bir daha gələcəyikmi” düşüncəsiylə bu zamanı ən yaxşı şəkildə dəyərləndirməkdir. Buna görə də yaşadığı zaman diliminə sadəcə, özünə görə ən yüksək zövqü və əyləncəni sığdırmağa çalışar. Öləcəyini bilir, ancaq öldükdən sonra özünü gözləyən əbədi əzabdan xəbərsizdir, ya da Allahın üstün gücünü qavraya bilmədiyi üçün bu əzabın şiddətini düşünməz. Halbuki, bu əzabın şiddəti Quranın bir çox ayəsində təsvir edilir. (Ətraflı məlumat üçün bax: Harun Yahya, Ölüm-Qiyamət-Cəhənnəm, Mədəniyyət Nəşriyyat) Bu ayələrdən bəziləri belədir:

“… O zülm edənlər əzabı gördükləri zaman bütün qüdrət və… ardı...