pislik

Adnan Oktarın 18 noyabr 2009-cu il tarixli Tv Kayseri, Samsun Aks və Gaziantep Hadisə Tv müsahibəsindən

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. Sizə nə olub ki, Allah yolunda və: “Ey Rəbbimiz! Bizi əhalisi zalım olan bu şəhərdən çıxart””, məsələn İraqda müsəlmanlara əziyyət verirlər, müsəlmanlar nə deyir? Ya Rəbbi, bizi əhalisi zalım olan bu şəhərdən çıxart, bizə zülm edirlər” -deyir. “Bizi buradan çıxart xilas et” -deyirlər. “… Bizə Öz tərəfindən bir himayəçi təyin et …”. İnsanlar axırzamanda nəyi gözləyir— Mehdini gözləyirlər. Bax nə deyir insanlar: Bizə Öz tərəfindən bir himayəçi təyin et”. Sahib-ül zamandır Mehdi, elə deyil mi? “… Bizə Öz tərəfindən bir yardımçı təyin et …”. Mehdi də yardım edəndir, inşaAllah. ”… deyən zəif kişilər, qadınlar və uşaqlar uğrunda vuruşmursunuz?”—deyir.

İndi orada uşaqlar əzilir, qadınlar əzilir, Əfqanıstanda. Yaşlı insanlar əzilir. Allah bizim Hamiyyəti-İslamiyyəmizi təhrik edir. Allah: “Bu qədər insan əzilir, niyə bunların uğrunda mübarizə aparmırsınız, səy göstərmirsiniz” -deyir onları qurtarmaq üçün. Möminlər Allah yolunda, kafirlər isə tağut yolunda vuruşurlar”. Yəni ateistlik yolunda. Elə isə şeytanın dostları ilə vuruşun! Şübhəsiz ki, şeytanın hiyləsi zəifdir”. Biz də mübarizə aparırıq. Darvinistlərlə, materialistlərlə, masonlarla mübarizə aparırıq. “Şeytanın hiyləsi zəifdir” -deyir Allah. Çox zəifdir, ortadan qırılıb… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) dünyanı pisliklərdən və zalım fəlsəfələrdən qurtaracaq

Möminlərin əmiri (s.ə.v) öyüdlərində bizə bu müjdəni verdi ki, dünya pislərdən təmizlənəcək və islah olacaq, zalım hökmdara qarşı döyüş (fikri mübarizə) səkkiz ay davam edəcək sonra sevgi və sülh hakim olacaq.

(El-Sahife El-Mehdiye’den Seçme Dualar, Seyyid Murtaza Müçtehidi Sistani, sf. 69)

 

7de6045deaae9a4331337a2362795baq8Hz. Mehdi (ə.s)-ın üç böyük vəzifəsindən biri olan darvinizm və materializmlə apardığı fikri mübarizə nəticəsində dünya üzərində bu fəlsəfələrin nəticəsi olan zalımlıq, mərhəmətsizlik, sevgisizlik kimi insan fitrətinə zidd olan tətbiqlər sona çatacaq. Ölkələri və insanları din əxlaqını yaşamaqdan, bir-birlərini sevməkdən, mərhəmət göstərməkdən, bir-birləriylə xoş münasibətdən, bir-birlərinə din əxlaqına uyğun gözəl davranmaqdan saxlayan cərəyanlar sona çatacaq. İnsanları materialist, Allah inancı olmayan, mənəvi dəyərlərini itirmiş, degenerasiya həyatı yaşamağa məcbur edən bu fəlsəfələr və bunların tətbiq edənləri hz. Mehdi (ə.s)-ın vəsiləsi ilə fikirlə təsirsiz olacaqlar. Dünya üzərində böyük bir sevgi və sülh mühiti yaşanacaq, ölkələr və insanlar arasında dərin dostluq, qarşılıqlı yardım, birlik və bərabərlik ruhu hakim olacaq.