öyrətmək

ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-DƏKİ CANLI REPORTAJI (22 DEKABR 2010)

 

Bismillah, Qurandan yenə səhifə açım. Yunis surəsi, şeytandan Allaha sığınıram, 43-cü ayə. “Və sənə baxacaq olanlar vardır. Amma kor olanları -üstəlik bəsirətləri də yoxdursa- sənmi doğru yola çatdıracaqsan?” Baxın, sənə baxarlar, deyir amma onlar kordur, deyir Allah. Üstəlik bəsirətləri də yoxdur. “Sənmi doğru yola çatdıracaqsan? Şübhəsiz, Allah insanlara heç bir şeylə zülm etməz.” Heç bir şəkildə Allah zülm etməz, deyir. “Ancaq insanlar, öz nəfslərinə zülm edirlər”. Gedir dinsiz olur, ateist olur, vəsvəsələrlə özünü məhv edir. Özünü sanki ağrıların içərisində, əzabların içərisində qovurur, bitirir. Hətta deyərlər; insanın öz düşməni belə özü qədər insana zülm etməz. İnsan ən çox özü-özünə zülm edər. “Gündüz bir saatdan başqa sanki heç ömür sürməmişlər kimi onları bir yerdə yığacağı gün,” 45-ci ayə, ağlına nə gəlir.

 

ALTUĞ BERKER: 1545, inşaAllah.

 

ADNAN OKTAR: 1545. “Gündüz bir saatdan başqa sanki heç ömür sürməmişlər kimi onları bir yerdə yığacağı gün, onlar bir-birlərini tanımış olacaqlar. Allaha qovuşmağı yalanlayanlar, həqiqətən, hüsrana uğramışlar. Onlar hidayətə çatmış (kəslər) deyildi.” Allah onlara “Hadi” adıyla təcəlli etməmişdir. “Deyirlər ki: “Əgər doğru danışanlardansansa, bu ifadə etdiyiniz müddət (vəd) nə zamanmış?” Biz də deyirik, 10 ilə qədər, inşaAllah. 1545-ci ilə kimi də Qiyamət qopacaq deyirik, inşaAllah.… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) insanları Qurana dəvət edəcək

“Onlar hidayətə qarşı istək və  arzularına  uymaq istədikləri halda, o da (hz. Mehdi (ə.s) ) dünya istəklərinə qarşı hidayətə uymağı istəyər. Onlar Qurana qarşı rəylərini istəsələr, o da rəyə qarşı Qurana uymaq istəyər.

… Döyüş dünyanın  hər tərəfinə  yayıldığı, həddini aşıb, yüksəlib şiddətləndiyi zaman, əmr sahibi (hz.Mehdi (ə.s)) onlardan pislik edən kəsləri sorğuya çəkəcək. Yer üzü qızıl və gümüşdən nə varsa aşkar edəcək, sərvət və xəzinələrini Ona təqdim edəcək. O da (hz. Mehdi  (ə.s) da) ədalətin  necə tətbiq olunduğunu  onlara göstərəcək. Kitaba və sünnəyə təkrar həyat verəcək. (Nəhcül Bəlaği, 138. Xütbə)

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in 1400 il bundan əvvəl bütün təfərrüatlarıyla xəbər verdiyi axırzamanda, yəni içində yaşadığımız bu əsrdə insanların böyük bir əksəriyyəti, dünya ehtirası ilə dolu, Allahdan və din əxlaqından qafil bir həyat keçirirlər. Belə bir seçim etmələrinə də səbəb olaraq, yaşadıqları ictimai şərtləri və dünya həyatının özlərini bu seçkiyə məcbur istiqamətində səbəblər qarşıya qoyarlar. Halbuki, hz. Mehdi (ə.s), zühur etdiyində bu kəsləri Qurana uymağa, Quran əxlaqını səmimi olaraq yaşamağa və peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in  sünnəsinə tabe olmağa dəvət edəcək. Bu səbəblədir ki, hz. Mehdi (ə.s) dövründə insanların mənəviyyatları çox güclənəcək, Allaha və axirət gününə iman edən,… ardı...