nur tələbəsi

 Nur tələbəsi qardaşlarımızdan cavabını öyrənmək istədiyimiz suallar

1. Dünyanın gələcəyində 1400 İL SONRA GƏLƏCƏK BİR HƏQİQƏTİ əsrlərində QARİB (yaxın) ZƏNN ETMİŞDİRLƏR. (Sözler, s. 318)

• Ustad Səid Nursi Həzrətləri “dünyanın gələcəyində hicri 1400 il sonra gələcək bir həqiqət” deyərkən, sizcə, Ustad hicri 1400-cü ildəki hansı həqiqətə diqqət çəkir?
• Yaşadığı zamanı hicri 1300 olduğuna görə burada özündən bir əsr sonranı işarə edərək hicri 1400-cü ildə də zühur edəcək hz. Mehdi (ə.s)-ı nəzərdə tuturmu?

 


2
. HƏQİQİ GÖZLƏNİLƏN VƏ BİR ƏSR SONRA GƏLƏCƏK O ŞƏXS belə bu zamanda gəlsə…  (Kastamonu Lahikası, s. 57) 

 

 • Hz. Mehdi (ə.s)-ın hicri 1400-cü ildə gələcəyi Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən bir çox hədislə bildirilmişdir.
Ətraflı məlumat üçün bax:

http://us2.harunyahya.com/Detail/T/7EZU2FZ0164/productId/13838/

Ustad da bu sözündə özündən bir əsr, yəni 100 il sonra gələcəyi gözlənilən bir şəxsdən bəhs edir. Bu ifadə ilə, sizcə, Ustad kimi nəzərdə tutmuşdur?
• Ustadın yaşadığı əsr hicri 1300, ondan bir əsr sonra isə hicri 1400, yəni hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış vaxtı olduğuna görə Ustad bu sözü ilə hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişini ifadə etmişdirmi?

3. Axırzamanın ən böyük fəsadı zamanında, əlbəttə, ƏN BÖYÜK BİR MÜCTƏHİD (ehtiyac yarananda ayələrdən hökm çıxaran böyük İslam alimi) həm ƏN BÖYÜK… ardı...

 

Son dövrdə bəzi Nurçu qardaşlarımız Bədiüzzaman Səid Nursi Həzrətlərinin, hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişi ilə əlaqədar çox açıq bəyanlarına son dərəcə səhv şərhlər gətirirlər. Bu şərhlər Bədiüzzaman Həzrətlərinin mehdiyyət mövzusundakı açıq və dəqiq izahlarıyla açıq-aşkar ziddiyyət təşkil edir. Həm də peyğəmbər əfəndimiz (s.ə.v)-in hədislərində xəbər verdiyi məlumatlara da uyğun deyil.   Xüsusilə Nur tələbələrinin içindəki böyük qardaşların bəziləri Ustadın hz. İsa (ə.s) və hz. Mehdi (ə.s.) ilə əlaqədar açıq və aydın izahlarını səhv bir dünyagörüşüylə qiymətləndirirlər. Halbuki, Ustad risalələrində keçən  ifadələrini peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədisləri və böyük İslam alimlərinin fikirləri istiqamətində etmişdir. Və açıq bir şəkildə hz. Mehdi (ə.s)-ın hicri 1400-cü ildə, yəni, yaşadığımız dövrdə gələcək bir şəxs olduğunu izah etmişdir. Ancaq Nur tələbələri Ustadın son dərəcə açıq izahlarını guya mütəşabihdirlərmiş, başa düşülməsi çətin ifadələrmiş kimi qiymətləndirib təkrarən Ustadın sözlərini şərh etməyə cəhd edirlər. Bu son dərəcə böyük bir səhv və Ustadın şəxsinə qarşı edilmiş bir ayıbdır. Ustad son dərəcə hikmətli danışan, risalələrindən çox açıq və dəqiq ifadələr istifadə edərək hadisələri izah edən bir mücəddiddir. Onun şərhlərini yenidən təfsir etməyə qalxmaq, təfsirin təfsirini, şərhin şərhini etmək kimi olar ki, bu da heç doğru bir üsul olmaz.     1.HZ. MEHDİ (ƏS)-IN ÜÇ VƏZİFƏSİNİ GUYA  3 AYRI ADAMIN EDƏCƏYİ İDDASI TAMAMİLƏ… ardı...