Nur surəsi 46-51 53 55

Nur surəsi, 46-51, 53, 55-ci ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: Nur surəsi, 46-cı ayə. Ayədə Allah:”Biz açıq-aydın (açıqlayan) ayələr nazil etdik.” – deyə buyurur. Diqqət yetirin, Allah, ayələri həm açıq, həm də açıqlayıcı, yəni şərh edici olaraq endirdiyini bildirir. “Allah dilədiyini doğru yola yönəldir” deyir, Allah. Yəni, kimi seçərsə, kimə hidayət verərsə, kimi Mehdi (ə.s) etdisə, onu doğru yola yönəldər. Ayənin əbcəd hesabı dəqiq olaraq 1980-cı ili verir.

 

OKTAR BABUNA: MaşaAllah, tam çıxış tarixidir, İnşaAllah.

 

ADNAN OKTAR: “Onlar: Allaha və Onun Elçisinə iman gətirdik, itaət etdik” deyərlər. Sonra bunun ardınca onlardan bir dəstə arxa çevirər. Bunlar iman etmiş deyil”-buyurur, Allah. Bunlar münafiqlərdir. “Allahın elçisinə iman gətirdik, itaət etdik” deyərlər, “sonra bunun ardınca onlardan bir dəstə arxa çevirər”. Yəni, namərdlik edərlər, İslamın əleyhinə, müsəlmanların əleyhinə iş görərlər, amma üz-üzə gələndə, özlərini müsəlman kimi göstərməyə çalışar. “Aralarında hökm vermək üçün Allahın və Onun Peyğəmbərinə çağırıldıqları zaman onlardan bir dəstə üz çevirər” deyir, Allah. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in imamlığı (başçılıq etməsi) onlara ağır gəlir, eqoistlik yaradır.

“Əgər haqq lehlərinə olarsa, ona boyun əyərək gələrlər”, yəni, öz maraqlarına uyğun bir şey olanda sevinərək gəlirlər. Məsələn, pul versən, yemək versən, imkan yaratsan sevinərək əmrə tabe olarlar. Allah: “Onların qəlbində xəstəlikmi var? Yoxsa… ardı...