Nisa surəsi 70-72 77

Hörmətli Adnan Oktarın 18 dekabr, 2013-cü il tarixli söhbətindən Nisa surəsi ilə əlaqəli şərhləri.

ADNAN OKTAR: Allah Nisa surəsi 70-ci ayədə buyurur: “Bu lütf Allahdandır. Bilən olaraq Allah kifayət edər. Ey iman gətirənlər! Ehtiyatınızı əldən verməyin, (düşmənə qarşı) ya bölüklərlə, ya da hamınız birgə çıxın.Bax, Allah bütün iman edənlərə xitab edir. Mübarizə edərkən, islamı izah edərkən,müdafiə edərkən ya bölüklərlə, ya da hamınız birgə çıxın. İslam Birliyinin fərziyyətinə bir dəlildir. Bütün islam aləmi hamısı birlikdə hərəkət etməlidirlər. Allah Nisa surəsi 72-ci ayədə deyir:  “İçərinizdə elələri də var ki, (cihada çıxdıqda) (özlərini) yubandırar” deyir. Belə çox insan vardır. “Necə olsa, vaxt var” deyə özünü yubadar. “Və sizə bir müsibət üz versə” bir çətinlik, bir ağrı-acı, çətin bir vəziyyət üz versə. “Allah mənə mərhəmət göstərdi ki, mən onlarla birlikdə (bəlaya düçar) olmadım”– deyər.”

Yəni “onların içində olsaydım, kim bilir, başıma bəla gələrdi, amma hal-hazırda necə də rahat və dincəm, yaxşıyam” deyər. Halbuki, risk müsəlmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Müsəlman dünyada imtahan verərkən, həmişə bəlayla imtahan verər. Bəladan qaçmaz, bəlanın içində olar. Bəla nə deməkdir? İslamı müdafiə edərkən hər cür riski gözə almaqdır. Təbii ki, qanuna, hüquqa uyğun olmaq şərtiylə. Hər cür çətinliyin içində olmaqdır. Çünki riski gözə almayan mübarizə apara bilməz.… ardı...