Nisa surəsi 114-116 120

Nisa surəsi, 114-116, 120-ci ayələrinin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Allah Təala 114-cü ayədə deyir ki: “Onların gizli söhbətlərinin çoxunda xeyir yoxdur”. Məsələn, inkarçılar bir küncə toplanır pıçıldaşaraq müsəlmanların əleyhində bir plan hazırlayır. “Xeyir ancaq sədəqə verməyi, yaxud yaxşılıq etməyi və ya insanlar arasında sülh yaratmağı əmr edən kimsənin söhbətindədir. Allahın razılığını qazanmaq üçün belə işlər görən kimsəyə (axirətdə) böyük mükafat verəcəyik!” Mən səninlə gizli bir şey danışmaq istəyirəm deyirsə, diqqət yetirsəniz bu işin arxasından mütləq lənətlənəcək pis bir iş çıxar. İnsanların xeyrinə olan, yaxşı niyyətli gizli pıçıldaşmalar çox nadir hallarda olur.

Çox vaxt insanlar birinə söz atar, ya birinə bir böhtan atar, birinin əleyhində pis şey söyləyərlər. Onun üçün gizli pıçıldaşmadan çəkinmək lazımdır. Sözün varsa, gəl söyləyəcəyini açıq-aşkar söylə, demək lazımdır. O zaman hər kəs biləcəyi üçün söyləyə bilməyəcək. Gizlicə söyləməsinin səbəbi də elə budur. Çünki sabah, bir gün onun bir pis işi ortaya çıxarsa, “mən elə bir şey demədim” deyəcək. Şahidi varmı? Yox. Quran ona diqqət çəkir.

“Kim doğru yol aşkar olduqdan sonra, elçiyə müxalif çıxsa, peyğəmbər (s.ə.v)-ə müxalif çıxsa” axırzamanda Mehdi (ə.s)-a müxalif çıxsa, “və möminlərdən başqasının yoluna uyarsa” axırzamandakı Mehdi (ə.s)-ın camaatından başqasının yoluna uyarsa, “onu istədiyi (özünün yönəldiyi) yola yönəldər və cəhənnəmə salarıq.… ardı...