Nisa surəsi 106-113

Hörmətli Adnan Oktarın 20 sentyabr 2013-cü il tarixli söhbətindən Nisa surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Nisa surəsi, 106-cı ayədən sonrakı ayələri oxumanı xahiş edirəm.

DAMLA PAMİR:  Şeytandan Allaha sığınıram. “Və Allahdan bağışlanma dilə. Həqiqətən Allah, bağışlayandır, əsirgəyəndir.”

ADNAN OKTAR: Allahdan bağışlanmaq dilə! Əlbəttə, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!Mömin səhv edəndə Allahdan bağışlanma diləməlidir. Allah bunu bəyənir. Allahın sevdiyi bir rəftardır, Allahın razılığını axtaran: “Ya Rəbbi məni bağışla, məni əfv et. Əstağfirullah, əstağfirullah.”-deməlidir.  Allah, bunu bir gözəllik olaraq görür.

DAMLA PAMİR: “Öz nəfsinə xəyanət edən şəxslərə görə mübahisə etmə! Şübhəsiz ki, Allah günaha batmış xaini sevməz!”

ADNAN OKTAR: Adam nalayiq, səhv hərəkətlər edirsə, gözəl də olsa, təsiredici də olsa müxtəlif nemətlər olan bir xüsusiyyəti də olsa, onu müdafiə etmək olmaz. Elə nalayiq, səhv hərəkət edən adamı tənqid etmək və doğrusunu demək lazımdır. Bəli.

DAMLA PAMİR: “Onlar (öz günahlarını) insanlardan gizlədir, Allahdan isə gizlətmirlər (Ondan çəkinmirlər). Halbuki, onlar (Allahın) razı qalmadığı sözləri gecələr xəlvətdə söylədikləri vaxt belə, O, onların yanında olur. Allah onların nə etdiklərini əhatə edir.”

ADNAN OKTAR: İndi cümlə-cümlə oxu baxım.

DAMLA PAMİR: “Onlar, insanlardan gizlədir, Allahdan isə gizləyə bilməzlər”

ADNAN OKTAR: Yəni ürəyindəkini, eqoist, tərs, səmimiyyətsizliyini büruzə vermir. Amma, Allahın bilməyəcəyini zənn edir,… ardı...