namaz qılmaq

Hz. İsa (ə.s) hz. Mehdi (ə.s)-ın arxasında namaz qılmaq üçün göydən enəcək

Hz. İsa peyğəmbər (ə.s) İmamZamana (hz. Mehdi (ə.s)-a) kömək etmək, ona bağlılığını dilə gətirmək və onun arxasında namaz qılmaq üçün göydən enəcək.

(Şeyh Sadook, Al-Amaali, Oturum 39, səh.181; E’qd al-Dorar, səh. 157 və 230)
13

 

1-Cİ … Bəli, hədisi şərifin ifadəsiylə hz.İsanın səmadan enişi qəti olmaqla birlikdə, işari məna ilə başqa həqiqətləri ifadə etdiyi kimi, bu həqiqətə də möcüzəvi bir şəkildə işarə edir. (Kastamonu Lahikası, Məktub 51, səh. 50)

2- Cİ .. Bəli  hər vaxt səmadan mələkləri yerə göndərən və bəzi vaxtda insan surətinə salan (Həzrəti Cəbrayılın “Dihyə” surətinə girməsi kimi) və cin və mələk kimi ruhani varlıqları ruhlar aləmindən göndərib insan surətinə salan, hətta ölmüş övliyaların çoxlarının ruhlarını cəsədi misalıyla dünyaya göndərən bir Hakimi Zülcəlal, hz. İsanı, İsa dininə aid  mühüm bir gözəl nəticəsi üçün deyil, göylər aləmində cəsədiylə olan və həyatda olan hz.İsa, bəlkə axirət aləminin ən uzaq küncünə getsəydi və həqiqətən ölsəydi, yenə də  böyük bir nəticə üçün ona yenidən cəsəd geydirib dünyaya göndərmək O hakimin hikmətindən uzaq deyil… Bəlkə Onun hikməti elə lazım olduğu üçün vəd etmiş və vəd etdiyi üçün əlbəttə göndərəcək. …(Məktubat, on beşinci məktub, səh. 56-57)    

 

3- cü … Və Qurana tabe olaraq o İsəvilik şəxsi mənəvisi və İslamiyyət, tabe olunan mövqesində qalacaq. Haqq din olan İslam, bu iştirak nəticəsində böyük bir qüvvə tapacaq. Dinsizlik  axınına qarşı ayrı-ayrılıqda məğlub olan isəvilik və islamiyyət birləşmələri nəticəsində, dinsizlik axınına qalib gəlib… ardı...

 

1          …. Bəli, hədis-i şərifin ifadəsi ilə  HƏZRƏTİ  İSANIN SƏMADAN  ENİŞİ QƏTİ OLMAQLA BİRLİKDƏ; işari məna ilə başqa həqiqətləri ifadə etdiyi kimi, bu həqiqətə də möcüzəvi bir şəkildə işarə edir. (Kastamonu Lahikası, məktub 51, səh. 50)

 

 

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) səhih hədislərlə hz. İsa (ə.s)-ın axır zamanda səmadan enişinin qəti olduğunu bildirmişdir.

 

                VALLAH  MƏRYƏM OĞLU İSA, ƏDALƏTLİ BİR HAKİM OLARAQ ŞÜBHƏSİZ ENƏCƏKDİR … Və bütün düşmənliklər, boğuşmalar, həsədləşmələr, şübhəsiz məhv olub gedəcək … (İmam Şarani, Ölüm Qiyamət Axirət, səh. 498) 

 

 

Rəsulullah (s.ə.v) Əfəndimiz səadətlə belə buyurmuşdur: “Daim ümmətimdən bir camaat Qiyamətə qədər haqqı yüksəltmək üçün fikri mübarizə edəcək, MƏRYƏM OĞLU İSA (Ə.S) YER ÜZÜNƏ ENƏCƏK. Əmirləri (Hz. Mehdi (ə.s)), ona (Hz. İsa ( ə.s)-a) “Bizə namaz qıldır” dedikləri zaman, “Xeyr” deyəcək … və ‘İmam-ı Mehdini “imamətə keçirəcək.” (Səhih-i Müslim,  1-ci cild, səh. 209) 

 

                MƏRYƏM OĞLU  (İSA) ŞÜBHƏSİZ  ENƏCƏK.” … “Düşmənçilik, küskünlükvə qısqanclıq ortadan qalxacaq.”… ardı...