Nəhl surəsi 125-128

Hörmətli Adnan Oktarın 28 noyabr 2010-ci il tarixli reportajından Nəhl surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: Bismillah. Şeytandan Allaha sığınıram. “İnsanları Rəbbinin yoluna hikmətlə və gözəl öyüd-nəsihətlə dəvət et”. Hikmət nədir?. Qısa, əsaslı, təsirli, insanları sıxmayan, qəlbə rahatlıq və hüzur gətirən, doğru, konkret sözdür. “Hikmətlə və gözəl öyüd-nəsihətlə”, yəni təsirli, insanların qəlbinə rahatlıq verən, gözəl öyüd-nəsihətlə və doğru sözlə çağır. “Və onlarla ən gözəl tərzdə mübarizə apar”. Məsələn, biz Cübbəliylə mübarizə aparırıq. Necə də gözəl bir mübarizədir, elə deyilmi?. Adamın öz dediklərini özünə dinlətdiririk və biz də dinləyirik, biz də istifadə edirik. Onun da şüuru açılır, məlumatı artır və tələbəm oldu. Hal-hazırda mehdiyyəti daha mükəmməl izah edən biri varsa gəlsin yanıma.

Ona zorla ən xoşlamadığı mövzu barədə danışmaq vəzifəsini verər və onu həmin mövzu barədə danışdırarıq, inşaAllah. “Həqiqətən, sənin Rəbbin yolundan azanları da, doğru yola yönələnləri də biləndir”. Rəbbin yolundan azan kimdir?. Dəccaldır. Doğru yola yönələn kimdir?. Mehdi (ə.s)-dır. Dəccala qarşı Mehdi (ə.s)-dır, doğru yola yönələn Mehdi (ə.s)-dır. Allah: “Əgər cəzalandırmaq istəsəniz, sizə nə cəza verilibsə, siz də eynilə cəza verin. Əgər səbir etsəniz, bu, səbir edənlər üçün daha xeyirlidir” deyir. Əsas məsələ əfv etməkdir. Amma Allah cinayət törədən bir adam barəsində:… ardı...

 

Nəhl surəsi, 125-128-ci ayələrinin təfsiri

“İnsanları Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd-nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et. Şübhəsiz ki, Rəbbin azğınlığa düşənləri də, doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır.

Günahkarı cəzalandırmaq istəsəniz, sizə nə cəza verilibsə, siz də ona eynilə cəza verin. Əgər səbir etsəniz, bu, səbir edənlər üçün daha xeyirlidir.

Səbir et! Sənin səbrin ancaq Allahdandır. Onlara görə kədərlənmə və qurduqları hiylələrdən ötrü də sıxılma.

Həqiqətən də, Allah Ondan qorxanlar və yaxşı işlər görənlərlədir.

 

ADNAN OKTAR: “Rəbbinin yoluna” Rəbbinin yolu nədir? Quran, İslamdır, “hikmətlə” hikmət nədir? Qısa, köklü, kəsici və doğru sözdür, insanın ağlı kəsən, qənaətbəxş, yadında qalan, təsir edici gözəl sözdür. “hikmətlə və gözəl öyüd-nəsihət” ―öyüdün gözəl olanı, yəni aydın olan, ürəyə rahatlıq verən, razı salan, gözəl nəsihətlə çağır, İslama dəvət et. “Və onlarla ən gözəl surətdə mübahisə et”―yəni  elmlə, sənətlə, ağılla, fitnə çıxarmadan, çaxnaşma salmadan, hadisələri bir-birinə dolaşdırmadan, “və onlarla ən gözəl surətdə mübahisə et. Rəbbin azğınlığa düşənləri də daha yaxşı tanıyır!”―yəni dəccalı biləndir. “Doğru yolda olanları da daha yaxşı tanıyır”―yəni Mehdi (ə.s)-ı da biləndir. Mehdi (ə.s)-ın mənası hidayətə çatan deməkdir. Azğın, haqq yoldan çıxaran dəccaldır.

Günahkarı cəzalandırmaq istəsəniz, sizə nə cəza verilibsə, siz… ardı...