münaqişə

Hörmətli Adnan Oktarın Kaçkar TV-dəki canlı reportajı (1 dekabr 2010)

 

ADNAN OKTAR: Ənfal surəsi, şeytandan Allaha sığınıram, 46-cı ayə. “Allaha və Rəsuluna itaət edin”, yəni Qurana uyun, Rəsul (s.ə.v)-in sünnəsinə uyun. “Çəkişib bir-birinizə düşməyin“, ayrı-ayrı məmləkətlər, ayrı-ayrı qruplar meydana gətirib, məzhəblər meydana gətirib bir-birinizə düşmən olmayın. “Kəvər kimi doğrayacaq” deyir Cübbəli, bunu etməyin deyir Allah. “Zəifləyər, gücdən düşərsiniz”, zəifləmək nə deməkdir? Gücünüz gedər, mübarizə əzminiz qırılar, səfeh ruhu meydana gələr, deyir  Allah. “Zəifləyib gücdən düşərsiniz.” Yəni olar mı, necə olsun, imkanı var mı? İslam Birliyi də olmaz, haşa, Türk-İslam Birliyi də olmaz, ölmüşük, bitmişik bunu deyərsiniz deyir Allah. Amma bir-birinizlə münaqişə etsəniz, camaatlara ayrılsanız, qruplara ayrılsanız, bölünsəniz, şəxsi mənəvidir deyə Mehdiliyi ortalıqdan qaldırmağa çalışıb, müsəlmanları  ayrı-ayrı, kiçik-kiçik qruplara bölüb, onları da özləri içərisində mübarizə aparan bir modelin içərisinə girməyin, deyir Allah. Bax “gücünüz gedər” deyir. Gücü qalmır adamın, taqəti qalmır. “Səbir edin şübhəsiz, Allah səbir edənlərlə bərabərdir”. Deməli, vaxt alacaq, inşaAllah.

 

Hörmətli Adnan Oktarın 26 sentyabr 2013-ci il tarixli söhbətindən ümmətlər arasındakı münaqişənin rəhmət deyil, fəlakət gətirəcəyi ilə əlaqədar ayələrin təfsiri.

ADNAN OKTAR: Allah, Ənbiya surəsinin 92-ci və 93-cü ayələrində belə buyurur, şeytandan Allaha sığınıram: “Həqiqətən, bu, vahid bir din olaraq sizin hamınızın dinidir. Mən də sizin Rəbbinizəm. Elə isə Mənə ibadət edin!”. “Lakin onlar özlərinə məxsus dini öz aralarında parçalayıb dəstələrə ayrıldılar”-yəni ixtilafa düşdülər. “Dini öz aralarında parçalayıb dəstələrə ayrıldılar. Onların hamısı Bizim hüzurumuza qayıdacaqlar.” Yəni, “onlardan intiqam alacağam.” Allah parçalanmağın bəla olduğunu, fitnə olduğunu deyir, adam isə: “Xeyr! bu rəhmətdir”-deyir. “Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın!” (Ali İmran surəsi, 103) Burada ixtilaf varmı? Allah bir-birinizlə mübahisə edin deyir? Xeyr, əksinə, “hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın, parçalanmayın!”, yəni ixtilafa düşməyin deyir. “Allaha və Onun Elçisinə itaət edin, bir-birinizlə mübahisə etməyin, yoxsa ruhdan düşər və zəifləyərsiniz”,yəni ixtilafa düşməyin, “yoxsa ruhdan düşər və zəifləyərsiniz”. Hal-hazırda da elədir, yəni müsəlmanların gücü tükənib və tək-tənha qalıblar. Allah: “Səbir edin, çünki Allah səbir edənlərlədir”-deyir.

Allah, müsəlmanlara: “Fitnə aradan qalxana qədər və din tamamilə yalnız Allaha məxsus edilənədək onlarla vuruşun!” (Bəqərə surəsi, 193)-deyir. “Fitnə aradan qalxana qədər”-deyir Allah. Allah İslama zidd heç bir şey qalmayana qədər, “və din tamamilə… ardı...