Munafiqun surəsi 7

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Münafiqun surəsi, 7 “Onlar ki: “Allahın Elçisi yanında olanlara heç bir infaq (xərc) etmirlər” deyirlər müsəlmanlara. Öz xərclədiyi də ona qəribə təsir edər münafiqə, çox sıxar. Münafiqin ən əziyyət çəkdiyi mövzu, Allah yolunda bir şey xərcləmiş olmasıdır. Yəni ömrünün sonuna qədər onun əziyyətini çəkər. Xərcləyənlərə də bütün gücüylə etiraz edər. “İsraf olur, lazımsız xərc olur, əsla verməyin. Siz özünüzə baxın, yığın, öz ehtiyaclarınıza istifadə edin, əsla verməyin” deyər. Bax, “Allahın Elçisi yanında olanlara heç bir infaq (xərc) etməyin, sonunda dağılıb getsinlər.” Əsil məqsədi də budur. Müsəlmanın dağılmasını istəyər münafiq, “dağılıb getsinlər. Halbuki, göylərin və yerin xəzinələri Allahındır. Ancaq münafiqlər qavramırlar” deyir. Allah verir onsuz da xəzinəni. O da, təsadüfi yəni Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in xüsusi qabiliyyətinə görə təsadüfən olduğunu zənn edir. Halbuki, o malları verən Allahdır.
bankoboev-ru_koran_svyaschennaya_kniga_musulman

 

Münafiqun surəsi, 7-ci ayənin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram.

 

“Məhz onlar: “Allahın Elçisi yanında olanlara bir şey verməyin ki, dağılıb getsinlər!” – deyirlər.” Müsəlmanlara. Öz xərclədiyi də ona əcaib kor münafiqə acığına gedər. Münafiqin ən acı çəkdiyi mövzu, Allah yolunda bir şey sərf etməsidir. Yəni ömrünün sonuna qədər onun ağrısını çəkər. Xərcləyənlərə də bütün gücüylə qarşısını almağa çalışar. “İsraf olur, gərəksiz xərcləmə olur, əsla verməyin. Siz özünüzə baxın, yığın öz ehtiyaclarınıza istifadə edin, heç bir zaman verməyin “deyər. Bax “Məhz onlar: “Allahın Elçisi yanında olanlara bir şey verməyin ki, dağılıb getsinlər!” Əsl məqsədidə budur. Müsəlmanın dağılmasını istəyər münafiq. “Dağılıb getsinlər. Halbuki göylərin və yerin xəzinələri Allahındır. Lakin münafiqlər anlamırlar “deyir. Allah verir onsuz da xəzinəni, o da təsadüfi yəni Peyğəmbərimiz (s.ə.v)- in xüsusi qabiliyyətindən ötrü təsadüfən olduğunu zənn edir. Halbuki o malları verən Allahdır.

images (5)

 

Munafiqun surəsi, 7-ci ayəsinin təfsiri

Adnan Oktar: Münafiqlər deyirlər ki, Munafiqun surəsi, 7-ci ayədə, “Məhz onlar: “Allahın Elçisi yanında olanlara”” yəni, Mehdinin, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in, o dövrün Mehdisi olan Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) ən böyük Mehdidir. “Bir şey verməyin ki, dağılıb getsinlər!” – deyirlər” “Beş qəpik verməyin” -deyirlər. “Heç bir imkan verməyin. Onlardan alın amma verməyin”. “Halbuki göylərin və yerin xəzinələri Allahındır, lakin münafiqlər anlamırlar”. O xəzinələri özlərinin olduğunu zənn edirlər. Halbuki “Mən yaradıram” -deyir Allah.

images (5)