Muhəmməd surəsi 18

загруженное (2)

Ərəbcə oxunuşu: Fehelyenzurune mütləq essaate ən te-tiyehumbağtetenfekadcaə əşratuhafəənna ləhim izə caəthumzikrahum.

 

….Lakin özlərinə gəldikdən sonra öyüd alıb-düşünmələri onlara nəyi təmin edər?

Fə      ənna    ləhim    izə    caəthum    zikrahum

80 +    52   +   75  +  702  +   450   +      766   =  2125