mübarizə etmək

Hz. Mehdi (ə.s), münafiqlər ilə mübarizə edəcək

O (hz. Mehdi (ə.s)) bir müddət onlardan uzaqlaşacaq, beləcə dəlalət əhli ayrılacaq. Belə ki, cahil biri bu cür deyəcək: “Allaha qovuşmaq mövzusunda ali-Məhəmmədə (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyundan birinə)) ehtiyac yoxdur.”  (Gaybeti Numanı, səh. 161)    

Allah insanlıq tarixi boyunca hər qövmə, haqq dini, gözəl əxlaqı, axirətin varlığını, dünya həyatının keçiciliyini izah edəcək
37sl9peyğəmbərlər və elçilər göndərmişdir. Allah bu elçiləri vəsilə edərək insanları hidayətə və haqq dinə dəvət etmişdir.

 

Hz. Mehdi (ə.s) da, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) tərəfindən hicri 1400-cü ildə gələcəyi müjdələnilmiş olan insanların hidayətinə vəsilə olacaq bir elçidir. Allah, hz. Mehdi (ə.s)-ın əliylə dəccaliyyət sistemini; Darvinizm, materializm, kommunizm, faşizm kimi insanlara ağrı-acı, narahatlıq və döyüş gətirən, bütün dünyanı qana və gözyaşına boğan bu şeytanı sistemləri fikirlə təsirsiz hala gətirəcək. Hz. Mehdi (ə.s) dövründə insanlar Allaha iman edəcək, Quran əxlaqını mənimsəyəcək, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsinə uyğun yaşayacaq, barış, qardaşlıq, birlik və dinclik içində olacaqlar.

 

Ancaq bu mühitin əvvəlində hz. Mehdi (ə.s.) bir müddət tələbələriylə birlikdə gözlərdən uzaq bir həyat sürəcək. Bu müddətdə, tələbələri arasında özünü müsəlman kimi göstərən, ancaq həqiqətdə iman etməyən münafiqlər çıxacaq, bunlardan bəziləri hz. Mehdi (ə.s)-ın yanından; “Allaha iman etmək üçün Peyğəmbər (s.ə.v)-in soyundan… ardı...