möhür

“İsa (ə.s) onu (sandığı) alıb açacaq və içində bir möhür, min kitab tapacaq, bu kitablarla islamı canlandıracaq.”  (Risalet’ül Meşrepelverdi fi mezhebibil Mehdi, Ali bin Sultan Muhammed-el Kari, səh. 4 -Enis el-Cülesci kitabından)

Hədisdə verilən məlumatdan hz. İsa (ə.s)-ın Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in möhürüylə möhürlənilmiş kitabları hazır tapacağı, bu mükəmməl əsərlərlə islamı təbliğ edəcəyi aydın olur.


R0394

 

Hz. Cəfər Sadiq (ə.s) belə buyurur: “Sanki Qaimi (Hz. Mehdini) görər kimiyəm ki,…PEYĞƏMBƏRİN QIZIL MÖHÜRLƏ MÖHÜRLƏNİLMİŞ müqaviləsini cibindən ÇIXARIR. MÖHÜRÜNÜ AÇARAQ ONU İNSANLARA OXUYUR…”(Bihar, 52-ci cild, səh. 326)A0073

 

Hədisdə verilən məlumatdan hz. Mehdi (ə.s)-ın, əsərlərində və hər xeyirli, gözəl və faydalı işində Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in möhürünü istifadə edəcəyi aydın olur.

Bundan əlavə hədisin ifadəsindən, hz. Mehdi (ə.s)-ın yazdığı və hazırlatdığı əsərlərində Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in möhürünü istifadə edəcəyi; əsərlərini Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in möhürüylə bəzəyəcəyi də aydın olur.

Hədisdə bu möhürün qızıl olduğuna, yəni qızıl rəngində bir möhür istifadə edildiyinə də xüsusilə diqqət çəkilmişdir.

 

Yaradılışın izah edilməsi və möhür hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur əlamətlərindən olacaq

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in Axırzaman əlamətlərindən biri olaraq xəbər verdiyi və Elmalılı Məhəmməd Həmdi Yazır, Tirmizi və İbni Macə kimi böyük əhli-sünnə alimlərinin Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən köçürdükləri dabbət-ül ərz ilə əlaqədar bəzi hədisi-şəriflərdə, hz. Mehdi (ə.s)-ın yanında “bir möhür” və “hz. Musa peyğəmbərin əsasının olacağına dair məlumatlar verildiyini görürük:

 

“Qaldı ki, Əhməd Tayalisi, Naim ibn Həmməd, Abd ibn Hamid, Tirmizi həsən hədis deyərək, İbni Macə, İbnü Cərir, İbnü Münzir, İbnü Əbi Xəttim, İbnü Mərdiyə və Beyhaki kimi şəxslərin Əbu Hüreyrə (r.ə)-dən rəvayət etdikləri bir hədisdə Rəsulullah (s.ə.v) buyurmuşdur ki: “Dabbətül ərz, Musanın əsası, Süleymanın möhürü yanında olaraq çıxacaq, möhür ilə möminin üzünü parıldadacaq, əsa ilə kafirin burnunu qıracaq (inkara əsaslanan fikir sistemlərini yox edəcək)…”  (Elmalılı tefsiri)     

apple_macintosh

“Dabbetül ərz ilə birlikdə (Süleyman Peyğəmbərin möhürü ilə Musa peyğəmbərin əsası olduğu halda) çıxar. Əsa ilə möminin üzünü parıldadar. Möhürlə də kafirin burnunu damğalayar (inkara əsaslanan fikir sistemlərini yox edəcək)…”   (Tirmizi, İbn-i Mace)      

Sözü gedən hədislər araşdırıldığında Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in,… ardı...