mis

Hz. Mehdi (ə.s)-ın boynuna asılan mis lövhə

Əbu Səid əl Hudri rədiyallahu ənh rəvayəti; “… DƏCCAL O MÖMİN QULU KƏSMƏK ÜÇÜN TUTAR, LAKİN BU ƏSNADA ONUN BOYNU İLƏ KÖRPÜCÜK SÜMÜYÜ ARASI ALLAH TƏRƏFİNDƏN BİR MİS LÖVHƏ HALINA SALINAR VƏ ARTIQ DƏCCAL ONU KƏSMƏYƏ HEÇ BİR YOL TAPA BİLMƏZ. BU DƏFƏ DƏCCAL ONU İKİ ƏLİ İLƏ VƏ İKİ AYAĞI İLƏ TUTURAQ FIRLADIB ATAR. İNSANLAR DƏCCAL ONU BİR ATƏŞİN İÇİNƏ ATDI BİLƏRLƏR. HALBUKİ, O, MÖMİN ZAT CƏNNƏTİN İÇİNƏ ATILMIŞDIR. (Sahih-i Müslüm Kitabul Fiten. Bab Hadis No:113-İmam Şarani, Kurtubi Tezkire səh. 488)

 

 

Rəsulullah səllallahu aleyhi və səlləm sonra buyurdu ki; “Budur Allah qatında şahidlik baxımından insanların ən böyüyü o kimsədir.” {Müslim (4/2256) Ebu Ya’la (2/332, 534) Abd Bin Humeyd (1/282) İbni Mende İman (2/937) Mecmauz Zevaid (7/337) Mizzi Tehzibul Kemal (24/87, 90)}

 

ONUN (DƏCCALIN) YANINDA BİR BAĞ VƏ ATƏŞ OLMASI DA ONUN FİTNƏSİNDƏNDİR. ONUN ATƏŞİ BAĞLARI, BAĞI İSƏ ATƏŞDİR. Hər kim onun atəşi ilə imtahan edilsə Allahdan yardım istəsin və Kəhf surəsinin əvvəlini oxusun. Onun üzərinə (atəşi) soyuq və salamatlı olar. Necə ki, İbrahimin üzərinə atəş bu cür olmuşdu. (İbn-i Mace)

 

HƏMÇİNİN, ONU (HZ. MEHDİ (Ə.S)-I) ZİNDANLARINA ATMAQLA BİR ALOV İÇİNƏ ATDIĞINI ZƏNN EDƏR. HALBUKİ, ONU CƏNNƏTƏ ATMIŞDIR. ÇÜNKİ… ardı...