Maidə surəsi 109-111

Maidə surəsi 109-111-ci ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: Bismillah. Maidə surəsi, 109. “Allah elçiləri yığacağı gün belə deyəcək” peyğəmbərlərə; “sizə verilən cavab nədir?” insanlar sizə nə cavab verdilər? “Onlar da: “Bizim məlumatımız yoxdur; şübhəsiz görünməyənləri (qeybləri) bilən Sənsən Sən” deyəcəklər deyir. Bizə verilən cavabın biz bir qismini bilirik; deyirlər peyğəmbərlər. Amma onlardan sonra insanlar davam edir, elə deyilmi? Əsrlər boyu davam edir. “Biz bilmərik ya Rəbbi, Sən bilərsən” deyirlər. “Allah belə deyəcək:

“Ey Məryəm oğlu İsa, sənə və anana olan nemətimi xatırla.” Allah sorğulayır hz. İsa (ə.s)-ı “Mən səni Ruhul-Qudüs ilə dəstəklədim, beşikdə ikən də,” Mehdi də (ə.s) ikən də, “yetkin ikən də insanlarla danışırdın.” Beşik – Mehdi deməkdir, bilirsən elə deyilmi? “Beşikdə ikən” Mehdi (ə.s) ikən də, “yetkin ikən də insanlarla danışırdın.” “Kəhlən” mənasını verir “yetkin”, elə deyilmi? Belə əlli yaş ətrafı, qırx əlli yaş ətrafı. Bu da hz. İsa (ə.s)-ın nüzulunun dəlillərindən biridir. “İnsanlarla danışırdın. Sənə Kitabı, hikməti, Tövratı və İncili öyrətdim.” Kitab nədir? Quran. Quranı, hikməti, Tövratı və İncili öyrətdim.

“İznimlə palçıqdan quş şəklində (bir şeyi) düzəldirdin, (yenə) iznimlə ona üfürəndə o bir quş olurdu.” Uçurdu, deyir Allah. “Anadangəlmə kor olanı” doğuşdan kor insan, əlini çəkər, bir anda gözü görər. “Cüzamı” dəri xəstəliyi, cüzam olanı “iznimlə… ardı...